Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα, επί της οδού Πλ. Αιγών 1 Έδεσσα, τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:        ΄

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά τη λήψη μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και εργοταξιακής σήμανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου «Εργασίες παροχής φυσικού αερίου στην Έδεσσα Δ. Έδεσσας Π.Ε. Πέλλας» (Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή).
 2. Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά τη λήψη μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και εργοταξιακής σήμανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου «Ανάπλασης οδού 25ης Μαρτίου» (Εισήγηση: Δημοτική Επιτροπή).
 3. Αποχαρακτηρισμός ή επαν-επιβολή χαρακτηρισμού ιδιωτικής έκτασης με χρήση «Χώρος Ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ» στο Ο.Τ. 143 της Έδεσσας σύμφωνα με το άρθ. 88 του Ν. 4759/2020 (Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή).
 4. Μετάθεση του χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση “Πασά -Τσαϊρ” σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 5. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024  (Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή).
 2. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου στην οικία Τσάμη στο Βαρόσι   (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Εξαίρεση κάποιων βλαβών από τον υπολογισμό τελών άρδευσης του έτους 2023 (Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή).
 1. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
 2. Εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2024-2025 (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
 3. Γνωμοδότηση περί του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας).
 4. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των 9ης έως 12ης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2024 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ