οαεδΟ Δήμος Αλμωπίας σας ενημερώνει ότι ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για ανέργους στους Δήμους, με φορέα αρμόδιο για την υλοποίηση της Πράξης τον Ο.Α.Ε.Δ.

Πιο συγκεκριμένα για το Δήμο Αλμωπίας προβλέπονται 7 θέσεις Π.Ε. Διοικητικού, 6 θέσεις ΠΕ Ψυχολόγων, 7 θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων και 1 θέση Π.Ε. Νοσηλευτών.

Οι αιτήσεις γίνονται μέχρι και την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, είτε στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ  www.oaed.gr, είτε μέσω των ΚΕΠ του Δήμου Αλμωπίας.