φιλΤην Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013 και

ώρα 11:00π.μ.

Στο Ξενιτίδειο Πνευματικό Κέντρο, ο Δήμος

Αλμωπίας 

διοργανώνει

ομιλία του Φιλόλογουυγγραφέα

Θεόδωρου Μαυρόπουλου με θέμα

“Η Μακεδονία του Φιλίππου του Β΄και του

Αλεξάνδρου του Γ΄”

Είσοδος ελεύθερη.