επ πΤην Πέμπτη 14 Νοεμβρίου Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πέλλας και αντιπρόεδρος της ΚΕΕΕ συμμετείχε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του Πρωθυπουργού της Ελλάδος κ. Αντώνη Σαμαρά.

            Συζητήθηκαν θέματα οικονομικής πολιτικής και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.

            Στη συνάντηση ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιορδάνης Τσώτσος έδωσε έμφαση και τόνισε την ανάγκη ρευστότητα της αγοράς, της Ρύθμισης των οφειλών των επιχειρηματιών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία και την λανθασμένη ποινικοποίηση των επιχειρηματιών για τις ληξιπρόθεσμές οφειλές τους και την αναγκαιότητα τροποποίησης του προγράμματος ρύθμισης των εισφορών, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικροεπενδυτές στις ΑΠΕ.   

            Ειδικότερα αναφέρθηκαν οι προτάσεις της Επιμελητηριακής Κοινότητας που αφορούν:

  • Στη μείωση των υψηλών φορολογικών συντελεστών
  • Στις λανθασμένες και ανεφάρμοστες διατάξεις που διέπουν τις ποινές για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των επιχειρήσεων  
  • Στην τροποποίηση του προγράμματος ρύθμισης οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, το οποίο έχει αποτύχει
  • Στη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας στην πραγματική οικονομία
  • Στη στρατηγική για την αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ
  • Στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις
  • Στην επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι επενδύσεις σε μικρά Φωτοβολταϊκά και
  • Στη ρύθμιση του μείζονος προβλήματος που αντιμετωπίζει μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων,  οι οποίες έχουν δανειοδοτηθεί με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου.

 

            Ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τη Δ.Ε. της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων ότι η κυβέρνηση στηρίζει τον Επιμελητηριακό θεσμό και έδωσε κατευθύνσεις προς τους συναρμόδιους Υπουργούς προκειμένου να δοθούν λύσεις στα ζητήματα που τέθηκαν από την ΚΕΕΕ με στόχο την ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.

 

Ο Πρόεδρος

 

Ιορδάνης Τσώτσος