δ σΗ Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκύδρας συγκαλείται σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013 κι ώρα12:00,μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Γιώργου Χοϊδη Δημάρχου Σκύδρας και με τα εξής δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1)      Απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικού δικτύου στην Τ.Κ. Λιποχωρίου.

2)      Ορισμός δικηγόρου για τη μεταβίβαση των Σφαγείων από τη ΔΗ.Κ.Ε.Σ στο Δήμο Σκύδρας.