Μεγάλη αναστάτωση στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δημιούργησε η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την αυστηροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των παιδικών χαρών και μάλιστα χωρίς να δίνεται χρονικό περιθώριο για τη συμμόρφωση στις νέες απαιτήσεις.

paidikes
Ανταποκρινόμενος ο Δήμος Έδεσσας συγκρότησε Επιτροπή Ελέγχου και Αποκατάστασης Παιδικών Χαρών, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας, οι οποίοι έλεγξαν και τις 50 παιδικές χαρές που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας. Σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής, καμία από τις 50 υπάρχουσες παιδικές χαρές του Δήμου μας, δεν πληρεί τις αυστηρές προδιαγραφές της νέας νομοθεσίας (αριθ. 28492/2009 απόφασης Υπ.Εσ.), κυρίως λόγω παλαιότητας.
Ενώ αρχικά προβλεπόταν σφράγιση των παιδικών χαρών με πρόσφατη απόφαση του Υπ.Εσ. έγινε τροποποίηση και συμπλήρωση για τις υφιστάμενες παιδικές χαρές με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους, σε συνεργασία με διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, να κάνουν τις απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις ώστε να συμμορφωθεί ο εγκατεστημένος εξοπλισμός με τις γενικές αρχές της τέχνης και της ασφάλειας.
paidikes1Ο Δήμος Έδεσσας ήρθε σε επικοινωνία με πολλούς φορείς πιστοποίησης, έλαβε προσφορές συνεργασίας από αυτούς και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα ψηφιστεί η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2014, με ένταξη των απαραίτητων πιστώσεων για την ανάθεση των υπηρεσιών:
“Επιθεώρηση – Σύνταξη Ευρημάτων και Πιστοποίηση οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Έδεσσας (Α’ Φάση) και
“Πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Έδεσσας (Β’ Φάση)”
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να προσαρμόσουμε τις υφιστάμενες παιδικές χαρές στις νέες απαιτήσεις και ήδη τα συνεργεία μας έχουν πιάσει δουλειά.
Όμως, η άμεση διακοπή λειτουργίας τριών (3) παιδικών χαρών στο κέντρο της πόλης και κατά λογική συνέχεια και των υπολοίπων υφιστάμενων παιδικών χαρών, χωρίς να μας δίνεται η παραμικρή χρηματοδότηση, αλλά ούτε το απαραίτητο χρονικό περιθώριο να συνεργαστούμε με φορέα πιστοποίησης, να καταστρώσουμε το πλάνο των παρεμβάσεων και να εκτελέσουμε τα έργα (πιστοποίηση οργάνων, περίφραξη, ενίσχυση φωτισμού κλπ), μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, τη στιγμή μάλιστα που δεν διαπιστώνεται καμία δομική αστοχία των οργάνων που να εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο για τους χρήστες τους.
Παρ’ όλα αυτά θα προσπαθήσουμε το συντομότερο δυνατόν, με τα μέσα που διαθέτουμε, να προσαρμόσουμε τις υφιστάμενες παιδικές χαρές στην ισχύουσα νομοθεσία, αλλά δεν θα προχωρήσουμε στην άμεση σφράγισή τους.