Στις εκδηλώσεις ενημέρωσης και διαλόγου που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 12ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων (OPEN DAYS 2014: Βρυξέλλες, 6 – 9 Οκτωβρίου 2014) συμμετείχε ο Δήμαρχος Έδεσσας κ. Δημήτρης Γιάννου.

IMG_1993
Ο Δήμαρχος είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει επαφές με αυτοδιοικητικούς και στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα που θα εφαρμοστούν κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, το Σύμφωνο των Δημάρχων και την περιβαλλοντική προστασία.
Σχετικά με τη συμμετοχή του στην 12η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων, ο κ. Γιάννου ανέφερε σχετικά:
«Η συμμετοχή μου κινήθηκε σε δύο κύριους άξονες: τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα και το στόχο για μείωση κατά 20% των εκπομπών αερίων μέχρι το 2020.
Σε ότι αφορά στα προγράμματα που θα αποτελέσουν τους κύριους χρηματοδοτικούς διαύλους για τη νέα προγραμματική περίοδο, υπήρξε εκτενής ενημέρωση τόσο για τη δομή και τον τρόπο λειτουργία τους όσο και για τους στόχους και τα μεγέθη.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι το νέο Interreg, που αφορά άμεσα την περιοχή μας θα έχει ενισχυμένη χρηματοδότηση, ενώ η προετοιμασία που κάνουμε για τη νέα προγραμματική περίοδο είναι εναρμονισμένη με τις Κοινοτικές πολιτικές, αλλά και την ανάγκη για στήριξη της τοπικής οικονομίας, τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και στη βελτίωση του τουριστικού μας προϊόντος.

IMG_2012
Η νέα προγραμματική περίοδος απαιτεί σοβαρή προετοιμασία και ώριμες μελέτες, προκειμένου να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα έργα που σχεδιάζουμε. Ήδη ο Δήμος Έδεσσας έχει αναθέσει την εκπόνηση σημαντικών μελετών και ακολουθούν κι άλλες, προκειμένου να προχωρήσουμε με σταθερά βήματα για να υλοποιήσουμε το σχεδιασμό μας.
Σε ότι αφορά στην επίτευξη του στόχου για μείωση των εκπομπών αερίων, είναι γνωστό ότι ο Δήμος Έδεσσας συμμετέχει ενεργά στο Σύμφωνο των Δημάρχων, που έχει κύριο στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων κατά 20% μέχρι το 2020 ακολουθώντας καινοτόμες πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας και περιβαλλοντικής προστασίας.
Σε ότι αφορά στις υποχρεώσεις μας έναντι του Συμφώνου των Δημάρχων έχουμε ήδη καταθέσει το Σχέδιο Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας, που προβλέπει την υλοποίηση συγκριμένων έργων και μάλιστα αποτελεί προϋπόθεση για την έγκρισή τους, όπως επίσης και σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών.

ekjw
Οι πολίτες της Έδεσσας είναι ήδη μάρτυρες της εφαρμογής ενός τμήματος αυτής της πολιτικής με την αντικατάσταση των λαμπτήρων πυρακτώσεων με λαμπτήρες τύπου led, ενώ ακολουθεί η ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτηρίων και σημαντικές αλλαγές, με στόχο τη μετατροπή της Έδεσσας σε «πράσινη πόλη».
Το σύνολο των παραπάνω ενεργειών είναι ενταγμένο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η συμμετοχή του Δήμου Έδεσσας στις ευρωπαϊκές εξελίξεις έχει σημαντικό αντίκτυπο στη δυνατότητα που έχουμε να διεκδικήσουμε και να διασφαλίσουμε σημαντικούς πόρους για την υλοποίηση έργων υποδομής, που θα βελτιώσουν τη ζωή μας.
Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή μας σε Ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι σημαντική και θα προσπαθήσουμε να παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις, προκειμένου να έχουμε τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στη διεκδίκηση πόρων και την υλοποίηση έργων στο Δήμο Έδεσσας».