vioaerio_aftodioikisi1-620x320

Παρουσία του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, υπογράφηκαν στη Θεσσαλονίκη δύο συμβάσεις χρηματοδότησης έργου, μεταξύ του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας του JESSICA (το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα Πειραιώς) και των φορέων επένδυσης«ΒορειοελλαδικήΑειφορίαΑΒΕΕ» και «Δέλτα Αξιού Ενεργειακή ΑΕ». Τα δύο έργα αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία δύο μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο. Τα έργα θα προσφέρουν πάνω από 200 νέες θέσεις εργασίας προσωρινές και μόνιμες κατά τη λειτουργία τους. Το κόστος των έργων ανέρχεται σε 10,5 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότησή τους προέρχεται από το χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ 2007-2013,  JESSICA.

Πιο συγκεκριμένα, τα δύο έργα είναι τα εξής:

  1. Κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο με τη χρήση βιομάζας, ισχύος 0,999MWe, στη θέση «Αριδίνα» της Δημοτικής Ενότητας Πενταλόφου, του Δήμου Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η μονάδα παραγωγής βιοαερίου θα τροφοδοτείται με πρώτες ύλες προερχόμενες κυρίως από απόβλητα (κοπριές) βουστασίων και δευτερευόντως πτηνοτροφείων. Το παραγόμενο μείγμα από τη διαδικασία τηςχώνευσηςθα διατίθεται σε καλλιεργητές της περιοχής ως λίπασμα, ενώ το υγρό κλάσμα θα χρησιμοποιείται για αρδευτικούς και λοιπούς αντίστοιχους σκοπούς. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα € 4.405.704 και ο προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται στα € 3.770.000.
  2. Κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο με την χρήση βιομάζας ισχύος 1MWe, στη θέση «Άδενδρου» του Δημοτικού Διαμερίσματος Παρθενίου του Δήμου Χαλκηδόνος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.Η μονάδα παραγωγής βιοαερίου θα τροφοδοτείται με πρώτες ύλες που προέρχονται κυρίως από απόβλητα (κοπριές) βουστασίων και δευτερευόντως, καλλιεργειών (ενσίρωμα καλαμποκιού). Το παραγόμενο μείγμα από τη διαδικασία τηςχώνευσηςθα διατίθεται σε καλλιεργητές της περιοχής ως λίπασμα, ενώ το υγρό κλάσμα θα χρησιμοποιείται για αρδευτικούς και λοιπούς αντίστοιχους σκοπούς. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα € 5.928.708 και ο προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται στα € 5.272.500.

Τα εν λόγω έργα εναρμονίζονται  πλήρως και υπηρετούν  τους στόχους των Επιχειρησιακών Σχεδίων των Δήμων Χαλκηδόνας και Ωραιοκάστρου. Η απαλλαγή των παραπάνω  Δήμων  από το πρόβλημα διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων, που αποβάλλονται σήμερα ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον και που προκύπτουν από τη λειτουργία κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων, τυροκομείων κλπ., αποτελεί κρίσιμης σημασίας έργο για την προστασία της υγείας των κατοίκων και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Τέλος, η παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων οργανικών λιπασμάτων από τη μονάδα, που θα διατίθενται προς χρήση στους τοπικούς καλλιεργητές, θα υποκαταστήσει σε ποσοστό άνω του 50% τα χημικά λιπάσματα, η εκτεταμένη χρήση των οποίων προκαλεί σωρεία περιβαλλοντικών προβλημάτων όπωςυπερνίτρωση, ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα κλπ.

Κωνσταντινόπουλος: Έργα μεγάλης αναπτυξιακής σημασίας

Κατά την υπογραφή των  συμβάσεων ο κ. Κωνσταντινόπουλος δήλωσε: «Πρόκειται για δύο έργα μεγάλης περιβαλλοντικής, ενεργειακής και αναπτυξιακής σημασίας για την Κεντρική Μακεδονία, καθώς θα αποτελέσουν τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής βιοαερίου από υποπροϊόντα του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα. Η καινοτόμος ιδιωτική πρωτοβουλία που θέλουμε,  αξιοποιεί τους ευρωπαϊκούς πόρους με στόχο τη δημιουργία δεκάδων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση του ενεργειακού δυναμικού της περιοχής, αλλά και τη βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων της τοπικής γεωργικής και κτηνοτροφικής περιοχής. Σε τέτοιες προσπάθειες θα είμαστε πάντοτε υποστηρικτές και αρωγοί, γιατί αυτές  είναι τα δείγματα και οι καλές πρακτικές του νέου αναπτυξιακού μοντέλου που σχεδιάζουμε για το  μέλλον της χώρας. Η Ελλάδα όταν θέλει μπορεί και αυτό αποδεικνύουμε όλοι μαζί  σήμερα εδώ,  με την υπογραφή και τελική πορεία προς υλοποίηση, αυτών των δύο έργων-προτύπων για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.»

Από την πλευρά του ο ειδικός γραμματέας του υπουργείου Νίκος Μαντζούφας υπογράμμισε ότι το JESSICA άλλαξε τον τρόπο της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων, καθώς με τη μόχλευση ιδιωτικών και τραπεζικών κεφαλαίων χρηματοδοτείται η ανάπτυξη μακροχρόνια βιώσιμων επενδύσεων.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χριστόδουλος Αντωνιάδης στην παρέμβαση του αναφέρθηκε στη σημασία των έργων αυτού του μεγέθους και χαρακτήρα για τις περιοχές της Βορείου Ελλάδος, τόσο για περιβαλλοντικούς λόγους, όσο και για την αύξηση της απασχόλησης. Ταυτόχρονα επισήμανε ότι η λογική του JESSICA, με τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και την επιστροφή τους σε εύλογο χρονικό διάστημα, επιτρέπει τον προγραμματισμό της χρηματοδότησης κι άλλων επενδύσεων στις περιοχές και γι’ αυτό η εμπλοκή της Τράπεζα Πειραιώς είναι στρατηγικού χαρακτήρα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς Real Estate Γιώργος Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία αυτών των έργων για τις περιοχές, καθώς οι θετικές επιπτώσεις τους είναι πολλαπλές, ενώ υπογράμμισε τόσο την ευαισθησία, όσο και την τεχνογνωσία του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς για έργα περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και των εταιριών κατασκευής των έργων στις παρεμβάσεις τους ευχαρίστησαν το υπουργείο και την τράπεζα για τη στήριξη που παρέχουν σε έργα αυτού του χαρακτήρα κι έδωσαν έμφαση στην απορρύπανση που επιτυγχάνεται με την κατασκευή και τη λειτουργία τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε την πρώτη σύμβαση χρηματοδότησης έργου στην Κεντρική Μακεδονία στο πλαίσιο του JESSICA στις 6 Μαρτίου 2014. Συνολικά βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης στην Κεντρική Μακεδονία 8 έργα συνολικού προϋπολογισμού 32,7 εκατ. ευρώ που αιτούνται χρηματοδότηση από το JESSICA ύψους 20,7 εκατ. ευρώ.

Τα έργα που αξιολογούνται αφορούν, ενδεικτικά, ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτων οδοφωτισμού, προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριμμάτων, παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο, επιστέγαση και ενεργειακή αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ.