Σας καλούμε να έρθετε την 26η Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00΄ π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, στην έκτακτη και κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αίτηση της Κοινοπραξίας ΛΕΠΙΤΚΟΣ Θ., ΚΩΤΣΟΣ Γ., ΛΙΟΥΓΑΣ Δ. , για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται στο χώρο των Λουτρών Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας.

3488ad31d84e41fe7692cc811142950b

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα για να μπορέσει να λειτουργήσει το αναψυκτήριο Λουτρών Λουτρακίου, λόγω της τουριστικής περιοχής και της εξυπηρέτησης των επισκεπτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ