Από τον Δήμο Αλμωπίας ανακοινώνονται οι δημοπρασίες που είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη:
fhdjyfkffgj
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
-Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων (πλατειών, πεζοδρομίων κτλ.) Δ.Ε. Εξαπλατάνου 20.000 ευρώ {7/10/2015}
-Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Προμάχων 15.000 ευρώ {7/10/2015}
-Ασφαλτόστρωση στην ΒΙ.ΠΕ. Αριδαίας 20.000 ευρώ {8/10/2015}
-Διαμόρφωση οχετού όμβριων υδάτων εντός της πόλης της Αριδαίας 30.000 ευρώ {8/10/2015}
-Προμήθεια υπολογιστών και λοιπών περιφερειακών και λογισμικού 25.596 ευρώ
-Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα και πλευρικού αρθρωτού καταστροφέα (ανοιχτός διαγωνισμός) 87.945 ευρώ {16/10/2015}

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
-Κατασκευή λωρίδων από γρανιτικό κυβόλιθο στο οδόστρωμα στην Τ.Κ. Λουτρακίου 11.105 ευρώ
-Ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ. Δωροθέας (οικοσμός Αγάθης) 5.000 ευρώ
-Συντήρηση – επισκευή δικτύου απορροής όμβριων υδάτων Δ.Ε. Αριδαίας 10.000 ευρώ
-Συντήρηση – επισκευή δικτύου απορροής όμβριων υδάτων Δ.Ε. Εξαπλατάνου 10.000 ευρώ
-Συντήρηση τσιμενταυλάκων όμβριων υδάτων εντός οικισμού της Δ.Ε. Εξαπλατάνου (Χρυσή-Ίδα) 9.700 ευρώ
-Επισκευή και συντήρηση στέγης Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου 6.000 ευρώ
-Επισκευή και συντήρηση στέγης δημοτικού σχολείου Μηλιάς 10.000 ευρώ
-Συντήρηση δασικής οδοποιίας Προμάχων – Θεοδωρακείου – Νότιας 5.919 ευρώ