Κλιμάκια Εποπτών Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης θα διενεργούν εντατικούς υγειονομικούς ελέγχους σε όλη τη διάρκεια της 80ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
831ebb2794936fb0f56f8a7d3a74094e-696x522
Όπως ανακοίνωσε η Αντιπεριφέρεια Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τα κλιμάκια θα διενεργούν εντατικούς υγειονομικούς ελέγχους στις επιχειρήσεις εστίασης, αναψυχής και λιανικού εμπορίου τροφίμων που θα λειτουργήσουν τόσο εντός των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ όσο και στην ευρύτερη περιοχή, με σκοπό τη διασφάλιση διάθεσης ασφαλών τροφίμων στους επισκέπτες και της υγιεινής στην παροχή υπηρεσιών. Ανάλογοι έλεγχοι θα διενεργούνται και στους πλανόδιους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους υπαίθριους δημόσιους χώρους.