Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας, εξαιτίας της υποχρηματοδότησης και εμπορευματοποίησης και του τομέα της Υγείας, που ακολουθήθηκε από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις και από τη σημερινή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
νοσοκομείο_Βέροιας
Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει προβλήματα σε ότι αφορά την πληρότητα των εφημεριών, καθώς υπάρχει έλλειψη κάλυψης από αναισθησιολόγο, η οποία επηρεάζει τη λειτουργία των χειρουργείων. Παράλληλα η ουρολογική κλινική υπολειτουργεί, η γυναικολογική κλινική δεν λειτουργεί καθόλου, ενώ σε όλα τα τμήματα δεν αντικαθίστανται οι γιατροί όταν αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σε όλες τις κλινικές και τα τμήματα του νοσοκομείου, οι εφημερίες καλύπτονται από 10 μέχρι 24 μέρες.
Να σημειώσουμε ότι και στο παρελθόν ανάλογα προβλήματα υπήρξαν και στο Μαιευτικό-Γυναικολογικό Τμήμα, τα οποία είχε επισημάνει το Σωματείο των εργαζόμενων στο Νοσοκομείο. Λύσεις όπως, η προσωρινή μετακίνηση αναισθησιολόγου, η πρόσληψη επικουρικών γιατρών ώστε να καλυφθούν τα κενά μέχρι την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, μόνο πρόσκαιρες μπορούν να είναι. Ενώ δεν αντιμετωπίζουν το μεγάλο πρόβλημα λειτουργίας του Νοσοκομείου, την εντατικοποίηση της εργασίας του προσωπικού του καθώς και την υγεία των ασθενών του, που τίθεται σε κίνδυνο.

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση για:
Την πλήρη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας, με την πρόσληψη του απαραίτητου μόνιμου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής και εύρυθμη λειτουργία του και να καλύπτονται πλήρως οι σύγχρονες ανάγκες των ασθενών.
Τη χρηματοδότηση του Νοσοκομείου από τον κρατικό προϋπολογισμό ώστε να προμηθευτεί τον απαραίτητο σύγχρονο ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό και αναλώσιμα, για να μην ταλαιπωρούνται ασθενείς και εργαζόμενοι.

Οι βουλευτές
Σάκης Βαρδαλής

Γιάννης Δελής