1
Ευρεία σύσκεψη συγκάλεσε ο Δήμαρχος Αλμωπίας κ. Δημήτρης Μπίνος το πρωί της Τρίτης στο Δημαρχείο, παρουσία των Αντιδημάρχων κ. Χρήστου Μπάτση, κ. Στέφανου Αβραμίκα και κ. Γιάννη Κετικίδη, Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων, του Προϊσταμένου Υδραυλικών Έργων (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρο Ρισβάνη, του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Ιάκωβου Τσελίδη και του υπαλλήλου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδρονομίας και συνεργάτη του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας κ. Στέφανου Αργυράκη.
2
Σκοπός της συνάντησης ήταν η αλληλοενημέρωση αναφορικά με την εικόνα που παρουσιάζουν οι χείμαρροι της Αλμωπίας και ειδικότερα αυτή του Ασπροποτάμου (Μπέλιτσα) και λήψη άμεσων μέτρων σχετικά με την ανεξέλεγκτη εναπόθεση μπαζοαπορριμμάτων, τις ανεξέλεγκτες αμμοληψίες αλλά και της ανεξέλεγκτης διάθεσης οικιακών απορριμμάτων που σημειώνονται σε διάφορα σημεία.
Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε την εικόνα που παρουσιάζουν οι υδάτινοι αποδέκτες (χείμαρροι) τραγική και σημείωσε ότι δεν είναι σημερινή αλλά είναι ζήτημα τουλάχιστον 20ετίας και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για πλημμύρες αλλά και για το ίδιο το περιβάλλον, αφού οδηγεί σε υποβάθμιση με την εν δυνάμει ρύπανσή του. Ειδικότερα, επισήμανε ότι θα πρέπει να προστατευθούν οι ανθρώπινες ζωές, οι περιουσίες, τα υδραυλικά έργα, αλλά και να διαφυλαχθεί το περεταίρω περιβάλλον. Περαιτέρω, τόνισε ότι θα πρέπει όλες οι πλευρές να επωμιστούν τις ευθύνες που τους αναλογούν.
3
Επιπλέον υπογράμμισε ότι η ανεξέλεγκτη ρήψη μπαζών στις κοίτες των χειμάρρων δεν είναι νόμιμη και συνιστά επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, όπως άλλωστε συμφώνησε και ο αρμόδιος υπάλληλος κ. Αργυράκης. Γι’ αυτό το λόγο ανακοινώθηκε ότι σύντομα η Δημοτική Αρχή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε η διαχείριση των απορριμμάτων να εναρμονιστεί με τις επιταγές της νέας περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορά τόσο στη διαχείριση των μπαζοαπορριμμάτων (νόμος για την εναλλακτική διαχείριση-ανακύκλωση μπαζοαπορριμμάτων), στη νόμιμη απόληψη αμμοχάλικου και στην κατάργηση των παράνομων χωματερών αστικών απορριμμάτων.
4
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα με τις αμμοληψίες που πραγματοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς να υπάρχει έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τονίστηκε από τους αρμόδιους ότι το επόμενο διάστημα ο Δήμος Αλμωπίας θα προχωρήσει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών που θα καταλήξουν στην αδειοδοτική διαδικασία, ώστε να γίνονται με νόμιμο τρόπο και να έχει έσοδα ο Δήμος τα οποία θα ανταποδίδονται στην τοπική κοινωνία μέσω έργων και παρεμβάσεων. Σε αυτό συμφώνησαν και οι επαγγελματίες που πραγματοποιούν αμμοληψίες και συμμετείχαν στην σύσκεψη, οι οποίοι μάλιστα τόνισαν ότι εδώ και πολλά χρόνια επιδιώκουν να ακολουθήσουν όλες τις νόμιμες διαδικασίες.
Αυτή η σύσκεψη ήταν η απαρχή για να μπει τέλος σε κάθε παράνομη δραστηριότητα που έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ίδια την κοινωνία. Με αυτό τον τρόπο εγκαινιάζεται μια νέα περίοδος εναρμονισμένη με αυτά που ορίζει η τόσο η εθνική όσο και η ευρωπαϊκή νομοθεσία.