Στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας για τον Απολογισμό πεπραγμένων του 2016 η Αν. Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Αθηνά Αηδονά παρουσίασε συνοπτικά το έργο της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, δίνοντας, παράλληλα, το στίγμα του προγραμματισμού για το 2017.

Ακολουθεί η εισήγηση της κυρίας Αηδονά:

“Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, αρχές του 2017 πλέον, στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου παρουσιάζεται ο απολογισμός πεπραγμένων του συνόλου των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το προηγούμενο έτος.

Ως Αν. Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας εισηγούμαι σήμερα, ενώπιων σας, τον απολογισμό των ενεργειών, των δράσεων, των πρωτοβουλιών και, κυρίως, των έργων που υλοποίησε η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας το 2016.

Οι αντιξοότητες πολλές. Τα εμπόδια της γραφειοκρατίας γνωστά σε όλους μας, όπως και η τεράστια περικοπή των οικονομικών πόρων, όχι μόνο για την αναπτυξιακή προοπτική αλλά ακόμη και για τη λειτουργία μας, ως φορέας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Παρ’ όλα αυτά, η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας συνέχισε απρόσκοπτα τον αναπτυξιακό της προγραμματισμό βελτιώνοντας τις συνθήκες του επιπέδου ποιότητας ζωής των πολιτών, ενισχύοντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα το 2017.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να παρακάμψουμε το γεγονός ότι διάφοροι αστάθμητοι παράγοντες, όπως το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο και να επιφέρουν αρνητικές συνέπειες στον οποιοδήποτε προγραμματισμό.

Όλα τα θετικά αποτελέσματα των πεπραγμένων της Π.Ε. Πέλλας δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν χωρίς τη στενή και αγαστή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, τους συναδέλφους μου Αντιπεριφερειάρχες και τους Περιφερειακούς Συμβούλους της Πέλλας. Επίσης, οι εργαζόμενοι όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, αλλά και οι τοπικοί φορείς συνέδραμαν τα μέγιστα στην κοινή προσπάθεια για προώθηση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πέλλας.

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ:
Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση, από το Τμήμα Επικοινωνιών και Μεταφορών που εδρεύει στα Γιαννιτσά εκδόθηκαν 4.100 άδειες οδήγησης και 4.593 άδειες κυκλοφορίας. Επίσης, σημαντικό έργο πραγματοποιήθηκε για την τόνωση της επιχειρηματικότητας με αδειοδοτήσεις σε φορτηγά, πρατήρια καυσίμων κλπ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος. Ακόμη μεγαλύτερος ο απολογισμός της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Μεταφορών με έδρα την Έδεσσα, όπου χορηγήθηκαν άδειες, εκδόθηκαν διπλώματα οδήγησης και προωθήθηκαν διαδικαστικά και γραφειοκρατικά θέματα σε πάρα πολλές περιπτώσεις.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ:
Στην κατεύθυνση της διασφάλισης της δημόσιας υγείας, της τήρησης των υγειονομικών διατάξεων και της συνδρομής σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας παρακολούθησε επιτυχώς το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών 2016, εστίασε στα λοιμώδη νοσήματα με επιδημιολογικές και κοινωνικές έρευνες προς ενημέρωση του κοινού, ενίσχυσε την επιχειρηματικότητα μέσω της χορήγησης αδειών σε ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ παρενέβη αποφασιστικά σε περιστατικά παραβατικότητας ενεργώντας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ:
Καθώς ο πρωτογενής τομέας αποτελεί την «ατμομηχανή» της τοπικής οικονομίας, η Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής παρήγαγε θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τον ποιοτικό φυτοϋγειονομικό και ζωϊκό έλεγχο, περιορίζοντας ταυτόχρονα νοσήματα και επιδημίες στο ζωϊκό κεφάλαιο των τοπικών κτηνοτρόφων, προστατεύοντας ουσιαστικά τις περιουσίες τους. Το Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού έδωσε πολύτιμες λύσεις στα αιτήματα των πολιτών, ενώ, στον τομέα της αλιείας πραγματοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης των πολιτών για τις εξελίξεις στο χώρο.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ:
Το πολύπλευρο έργο των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού περιελάμβανε την απαρέγκλιτη τήρηση της διαφάνειας, την προώθηση των απαραίτητων διαδικασιών για την υλοποίηση συμβάσεων, ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τεχνικών έργων, την επίλυση θεμάτων διοικητικού χαρακτήρα και τη χρηστή διαχείριση έργων μεγάλου προϋπολογισμού όπως για παράδειγμα της μεταφοράς μαθητών.

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
Το έργο του εν λόγω Τμήματος κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντικό, διότι, παρά την έλλειψη προσωπικού τηρήθηκε απόλυτα η τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των υπολογιστικών συστημάτων όλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Πέλλας, βελτιώθηκε η αποδοτικότητα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, εντατικοποιήθηκε η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των υπηρεσιών και διευκολύνθηκαν δράσεις και εκδηλώσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Π.Ε. Πέλλας.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:
Η συνδρομή του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας στην τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των διατάξεων για την ορθή χρήση των αποβλήτων των βιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πέλλας ήταν και το περασμένο έτος μεγάλη. Ακόμη, οι διάφορες επιτροπές, τα κλιμάκια ελέγχου περιβάλλοντος και οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν, επέβαλλαν, σε πολλές περιπτώσεις τις κυρώσεις σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Ιδιαίτερος ο ρόλος του συγκεκριμένου τμήματος στην παροχή απόψεων και τεχνογνωσίας προς τους τοπικούς φορείς για θέματα περιβάλλοντος όπως και στη κατεύθυνση της ενημέρωσης των πολιτών.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:
Ο τοπικός μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας κινητοποιήθηκε επιτυχώς σε πολλές περιπτώσεις μέσα στο 2016, σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων (π.χ. πλημμύρες) και συμμετείχε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σε ασκήσεις, επιτροπές και δράσεις ενημέρωσης (περίπτωση λίμνης Βεγορίτιδας) προς τους πολίτες. Επιπλέον, τα στελέχη του Τμήματος συνέβαλλαν τα μέγιστα στην άρτια φιλοξενία του Προέδρου της Δημοκρατίας, συγκάλεσαν το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας δύο (2) φορές, επιβλέποντας τις περιπτώσεις πυρκαγιών και χιονοπτώσεων την καλοκαιρινή και χειμερινή περίοδο αντίστοιχα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
Η Διεύθυνση Ανάπτυξης προχώρησε στην έκδοση περίπου 2.000 αδειών επαγγέλματος και ανάπτυξης, πραγματοποίησε ενδελεχείς ελέγχους στο εμπόριο στην περιοχή της Πέλλας, ενώ, ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της των ανωνύμων εταιριών και της εκπαίδευσης με την έγκριση των σχολικών εκδρομών. Επίσης, τα στελέχη που ασχολήθηκαν με τον τουρισμό συμμετείχαν σε όλες τις δράσεις (εκδηλώσεις, εκθέσεις κλπ) τονώνοντας την τουριστική κίνηση στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:
Ο ρόλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων υπήρξε και το 2016 πολύπλευρος και καταλυτικός στην υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων αλλά και στην προώθηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, στα Τεχνικά Συμβούλια, στις Δημοπρασίες και στις διαγωνιστικές διαδικασίες ενίσχυσε τη διαφάνεια και αύξησε την αποτελεσματικότητα της προσπάθειας για την αποπεράτωση τεχνικών και όχι μόνο, έργων. Με τον τρόπο αυτό απορροφήθηκαν οι οικονομικοί πόροι προς όφελος της αναπτυξιακής πορείας της Π.Ε. Πέλλας.

Δράττομαι λοιπόν της ευκαιρίας, να απαριθμήσω, κατά χρηματοδοτική πηγή τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις τις οποίες υλοποίησε με επιτυχία η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας το 2016.

Έχουμε λοιπόν:

ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Α) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Α. Στον τομέα βελτίωσης υποδομών και δικτύων και, συγκεκριμένα, στην κατεύθυνση της βελτίωσης – συντήρησης οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμού κλπ ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΑΝ ΤΟ 2016 ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ:

1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΟΡΙΑ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ (Π/Υ: 88.190,00 €)

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ (75.000,00 €)
* (χρηματοδοτήθηκε και από Κ.Α.Π.)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ : 163.190,00 €

Β) ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ (Κ.Α.Π.)

Α. Στον τομέα της βελτίωσης υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ ΤΟ 2016 ΑΠΟ Κ.Α.Π.:

1. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ (Π/Υ: 90.326,00 €)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π.): 90.326,00 €

Γ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.) / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Α. Έργα και αναπτυξιακές παρεμβάσεις που ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΑΝ ΤΟ 2016 ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.:

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΜΠΕΛΙΤΣΑ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Π/Υ: 120.000,00 €)

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ (ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΚΛΠ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Κ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ (Π/Υ: 45.000,00 €)

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΤΣΕΚΡΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Π/Y: 45.000,00 €)

4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΤΣΙΝΑΡΛΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Π/Υ: 45.000,00 €)

5. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΜΠΕΛΙΤΣΑ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Π/Υ: 180.000,00 €)

6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ «ΠΗΓΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ ΑΛΩΡΟΥ (Π/Υ: 35.000,00 €)

7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ (Π/Υ: 500.000,00 €)

8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ (Π/Υ: 500.000,00 €)

9. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΚΜ / ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 2015/2016 (Π/Υ: 163.000,00 €)

10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015(Π/Υ: 321.000,00 €)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε. ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ): 1.954.000,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ: 2.207.516,00 €

ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

Α) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Α. Στον τομέα βελτίωσης υποδομών και δικτύων και, συγκεκριμένα, στην κατεύθυνση της βελτίωσης – συντήρησης οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμού κλπ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ Ή ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ:

11. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΌ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΠΕΛΛΑΣ (Π/Υ: 50.000,00 €)

12. ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. 2 (Π/Υ: 150.000,00 €)

13. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ (Π/Υ: 120.000,00 €)

14. ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2016 (Π/Υ: 120.000,00 €)

15. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 (Π/Υ: 22.000,00 €)

16. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ (Π/Υ: 25.000,00 €)

17. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε.Ο.2 (Π/Υ: 30.000,00 €)

Β. Στον τομέα αντιπλημμυρικής προστασίας ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ Ή ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ:

1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΗΛΙΑΣ (Π/Υ: 40.000,00 €)

Γ. Στον τομέα αποκατάστασης περιβάλλοντος ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ Ή ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ:

1. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ (ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ) (Π/Υ: 120.000,00 €)

2. ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΚΥΔΡΑΣ (Π/Υ: 60.000,00 €)

3. ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ (Π/Υ: 50.000,00 €)

4. ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (Π/Υ: 40.000,00 €)

5. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ.Κ. ΑΘΥΡΩΝ (Π/Υ: 30.000,00 €)

6. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ (Π/Υ: 30.000,00 €)

7. ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Π/Υ: 30.000,00 €)

Δ. Στον τομέα της βελτίωσης των υποδομών αγροτικής ανάπτυξης ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ:

1. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ (Π/Υ: 90.000,00 €)

Ε. Στον τομέα της διασφάλισης δημόσιας υγείας ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ:

1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΣΕ 2ΟΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (Π/Υ: 8.400,00 €)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ : 1.015.400,00 €

Β) ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ (Κ.Α.Π.)

Α. Στον τομέα της προστασίας και ανάδειξης περιβάλλοντος και, ιδιαίτερα, στα αντιπλημμυρικά έργα ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ Ή ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ Κ.Α.Π.:

1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ (Π/Υ: 160.000,00 €)

2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2016 (Π/Υ: 70.000,00 €)

Β. Στο πλαίσιο της βελτίωσης – συντήρησης υποδομών οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμού κλπ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ Ή ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ Κ.Α.Π.:

1. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΡΟΣΥΚΙΑΣ – ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ (Π/Υ: 30.000,00 €)

2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (Π/Υ: 100.000,00 €)

3. ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΕ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2016 (Π/Υ: 120.000,00 €)

Γ. Στον τομέα υποδομές διοίκησης ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ Ή ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ Κ.Α.Π.:

1. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΡΟΣΥΚΙΑΣ – ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ (Π/Υ: 45.000,00 €)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ: 525.000,00 €

Γ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.) / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΣΤ. Στο πλαίσιο του Π.Δ.Ε./ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

1. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ (ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (Π/Υ: 10.800.000,00 € – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 75%)
2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΥ Ε.Ο.2 «ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΠΕΛΛΗ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Κ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Π/Υ: 180.000,00 € – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017)
3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 (Π/Υ: 321.000,00 € )

4. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΚΜ / ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 2016/2017 (Π/Υ: 163.000,00 €)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.) ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ: 11.464.000,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ: 13.004.400,00 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Όσον αφορά τον προγραμματισμό των παρεμβάσεων, κυρίως σε τεχνικό επίπεδο για τα επόμενα χρόνια, αυτός στοχεύει στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με παράλληλη βαρύτητα στην αύξηση της απασχόλησης, στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης, πάντα με πολύτιμα εργαλεία τις νέες τεχνολογίες και ανάδειξη των δράσεων οι οποίες προωθούν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Στην κατεύθυνση αυτή, έχουν δρομολογηθεί (καθότι βρίσκονται σε διάφορα στάδια π.χ. εκπόνηση μελέτης, έγκριση τευχών δημοπράτησης κλπ) στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας και προωθούνται από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας, έργα και αναπτυξιακές παρεμβάσεις, σχεδόν σε όλη την επικράτειά της.

Το επόμενο διάστημα με μεθοδικότητα, συνεργασία, αποτελεσματικότητα θα έχουμε τα θετικά αποτελέσματα εκείνα, που θα δώσουν την αναπτυξιακή προοπτική που χρειάζεται η Π.Ε. Πέλλας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Σας ευχαριστώ”.