Σύνδεσμος Εκπροσώπησης αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων Ν. Πέλλας ( ΣΕΑΣ) :
Σημαντική εκδήλωση ενημέρωσης των αγροτών για τις οργανώσεις παραγωγών από τον Αλέξη Μπακούρο, σύμβουλο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

Ενημέρωση για τον ΕΛΓΑ από τον αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ Θανάση Ζανιά για θέματα Γεωργικής Ασφάλισης
Τη Νομική Σύμβουλο του Υπουργού για θέματα αλλοδαπών εργατών γης σχετικά με το εργόσημο και την ασφάλιση.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Μαρτίου στην Σκύδρα στο Πνευματικό Κέντρο στις 6:00μ.μ.
Ο ΣΕΑΣ διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης των αγροτών της Πέλλας σε θέματα ίδρυσης οργανώσεων και ομάδων παραγωγών με βάση την πρόσφατα υπογραφείσα Υπουργική Απόφαση με στόχο να ιδρυθούν όσο γίνεται περισσότερες οργανώσεις παραγωγών στην Πέλλα για να βοηθηθεί η αγροτική ανάπτυξη της.
Η ενημέρωση για την πορεία των πορισμάτων και των πληρωμών των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ και γενικά σε όλα τα θέματα ΕΛΓΑ.
Ακόμη η ενημέρωση για την Υπουργική Απόφαση που ετοιμάζεται για την ρύθμιση του χρόνου πληρωμής των αγροτών από τους εμπόρους, θέματα Φορολόγησης και Ασφάλισης Αγροτών και εργατών γης.
Σημαντική εκδήλωση ενημέρωσης των αγροτών από τους
• Αλέξη Μπακούρο, ειδικό σύμβουλο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για θέματα οργανώσεων παραγωγών και συνεταιρισμών και
• Θανάση Ζανιά , αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ για θέματα γεωργικής Ασφάλισης
• Ελένη Διονυσοπούλου, νομική σύμβουλος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, για το θέμα των Αλβανών εποχιακών εργατών γης.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ ΠΕΛΛΑΣ