«Αναστήτω ο Θεός
και διασκορπισθήτωσαν
οι εχθροί αυτού,
και φυγέτωσαν από προσώπου
αυτού οι μισούντες αυτόν»

Ο Διοικητής και το προσωπικό
της
Π.Υ. Έδεσσας
σας εύχονται ολόψυχα
Καλή Ανάσταση και Καλό
Πάσχα

Ο Διοικητής
Ζώης Κ. Γιώτης
Επιπυραγός