Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 19-4-2017 κι ώρα 19:00΄, με τα εξής τριάντα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1)Έγκριση της απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή χρηματοδότησης, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων, αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2017.
2)Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2017 (λειψυδρία).
3)Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2017.
4)Διαγραφή οφειλών Δήμου σε τρίτους λόγω ελλείψεως απαραίτητων δικαιολογητικών, εσφαλμένων εγγραφών και παραγραφή τους.
5)Ψήφιση πιστώσεων για Ανθοέκθεση Σκύδρας 2017.
6)Οικονομική ενίσχυση ενδεών.
7)Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Σκύδρας.
8)Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό επί της αιτήσεως του Ιωάννη Λεκάκη για την αποζημίωση ρυμοτομούμενης έκτασης.
9)Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για αποχαρακτηρισμό οδού στην Τ.Κ. Προφήτη Ηλία.
10)Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την ονοματοδοσία του πλάτανου Σεβαστειανών.
11)Δωρεάν παραχώρηση τμήματος δημοτικής έκτασης από το αριθ.526 χέρσο της Δ.Κ. Σκύδρας στο Φιλοζωικό Σύλλογο Σκύδρας «Η ΣΤΟΡΓΗ».
12)Καθορισμός αρδευτικής περιόδου 2017 – Πρόσληψη υδρονομέων έτους 2017.
13)Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και του Δήμου Σκύδρας για την υλοποίηση του έργου « Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης στο Δημοτικό Στάδιο Σκύδρας Ν. Πέλλας».
14)Επικαιροποίηση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σκύδρας.
15)Παράταση προμήθειας καυσίμων έτους 2016.
16)Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία».
17)Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ένδοδημοτική Οδοποιία».
18)Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.), περιοχή Τ.Κ. Ριζού Σκύδρας».
19)Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή Αντιπλημμυρικού Φρεατίου».
20)Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικών Δρόμων Αρσενίου, Λουτροχωρίου Δήμου Σκύδρας».
21)Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την «Προμήθεια σκυροδέματος και λοιπών υλικών».
22) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την «Προμήθεια βανών, ταφ, ακραίων, παροχών και γωνιών».
23)Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».
24)Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την «Προμήθεια χρωμάτων».
25)Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων».
26)Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών».
27)Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την «Προμήθεια λαμπτήρων».
28)Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την «Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού».
29)Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης οχημάτων».
30)Έγκριση για προσθήκη κατηγορίας προϊόντων σε άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.