Η δεκαπενταετής εμπειρία στην λειτουργία δομών Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, το εμπλουτισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και η παροχή εκπτώσεων στα δίδακτρα του Δημοτικού Ωδείου, στα παιδικά προγράμματα εκμάθησης Decoupage και εκμάθησης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, αποτελούν την Κοινωνική Προσφορά της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης προς όλους τους ωφελούμενους που θα ενταχθούν στις δομές της επιχείρησης που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018».

Στα πλαίσια του Προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018» η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας (Δ.Η.Κ.Ε.Δ.Ε.), ενημερώνει ότι οι Δομές:
1. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «Μπατάνι»
2. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Άρνισσας «Παιδική Πολιτεία» και
3. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Ορίζοντας»
εντάχθηκαν στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που προκήρυξε η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτηση και την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορείτε να επικοινωνείτε στις παρακάτω δομές :
1. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «Μπατάνι» καθημερινά από τις 15:00 έως τις 21:00 στο τηλέφωνο 23810 51250.
2. Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Έδεσσας καθημερινά από τις 09:00 έως τις 19:30 με την κα. Κοντογεώργη Σταυρούλα ή την κα. Τσιγκόγλου Αιμιλία στα τηλέφωνα 23810 23101 και 2381027666.
3. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Άρνισσας «Παιδική Πολιτεία» καθημερινά από τις 09:00 έως τις 14:30 με την κα. Λιμπάρη Ειρήνη στο 23813 51600 ή 15:00 έως τις 21:00 με τον κ. Μπαϊρακταρίδη Χρήστο στο τηλέφωνο 23810 31236.
4. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Ορίζοντας» καθημερινά από τις 09:00π.μ. έως τις 13:30μ.μ. με την κα. Παπαδοπούλου Μαρία στο τηλέφωνο 23810 23898.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει στις 24/5/2017 και θα λήξει την Παρασκευή 09/6/2017 (θα πρέπει να έχουν κατατεθεί τα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο της ΕΕΤΑΑ γραφείο Θεσσαλονίκης)