Καλωσορίζοντας την Άνοιξη, η Κοινωνική Λειτουργός υποδέχθηκε τα μέλη της ομάδας Λαογραφίας- Παράδοσης με ευχάριστο τρόπο, προβάλλοντας με τον νέο εγκατεστημένο βιντεοπροβολέα ανάλογα μουσικά κομμάτια και τραγούδια για τις ομορφιές του ΜΑΗ.

Ακούστηκαν έθιμα της Πρωτομαγιάς καθώς και η Ιστορία των Δημοτικών Τραγουδιών στην Ελλάδα, που είναι η έκφραση της λαϊκής ψυχής.

Τονίστηκε η διαχρονικότητα, το πέρασμά τους από γενιά σε γενιά και η αξία τους. Έγινε αναφορά στο ρόλο των πανηγυριών στη πολιτιστική και κοινωνική ζωή των ανθρώπων της υπαίθρου.

Οι κυρίες, εξέφρασαν δικές τους εμπειρίες από τα πανηγύρια του τόπου τους, κυρίως της Αγίας Τριάδος και φεύγοντας ανανέωσαν το επόμενο ραντεβού για της 2 Ιουνίου.