Γιάννης Σηφάκης: Οριστική λύση στον τρόπο μετάκλησης και εργασίας των αλλοδαπών εποχιακών εργατών γης τρίτων χωρών (και Αλβανικής καταγωγής) έτσι ώστε να περνούν τα μεροκάματα τους στα έξοδα του αγρότη

Συστηματικές συνεργασίες Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου με τους βουλευτές Γιάννη Σηφάκη ( Πέλλα), Γιώργο Ουρσουζίδη, Φρόσω Καρασαρλίδου, Χρήστο Αντωνίου ( Ημαθία) και Σταύρου Αραχωβίτη ( Λακωνία) που κατέληξαν σε λύση προς όφελος των αγροτών και του ΕΦΚΑ.
Δρομολογήθηκαν η νομοθετική εξουσιοδότηση και η Υπουργική Απόφαση εντός των επόμενων ημερών.
Με την διαδικασία της μετάκλησης με ελάχιστη επιβάρυνση ( 50 ευρώ), την απλή συμπλήρωση από τον ίδιο τον αγρότη των εργατών που απασχολεί σε ειδικό θεωρημένο βιβλίο που θα διατηρεί ο ίδιος ( που τον προστατεύει από οποιονδήποτε έλεγχο για ανασφάλιστη εργασία) και το οποίο μία φορά τον μήνα παραδίδει στον λογιστή για να υποβάλει ΑΠΔ που πληρώνεται στο τέλος του επόμενου μήνα. Συμπληρώνονται τα πραγματικά μεροκάματα του αλλοδαπού εργάτη γης κατά την διάρκεια του μήνα. Καμιά πρόσθετη διαδικασία αν ο αλλοδαπός εργάτης εργαστεί και σε δεύτερο ή και τρίτο εργοδότη- αγρότη.
Η λύση αυτή καλύπτει τόσο την ανάγκη εύκολης μετάκλησης αλλοδαπών εργατών γης τρίτων χωρών , την νομιμοποίηση της εργασίας τους, ενισχύει τα έσοδα του ΕΦΚΑ και κυρίως όλο το κόστος της αποζημίωσης τους αποτελεί έξοδο που εγγράφεται στα βιβλία του αγρότη.
Υπολογίζεται, ότι με τις νέες ρυθμίσεις, στις Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας, Ημαθίας, Κοζάνης και Πιερίας περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ συνολικά θα «περνούν» σαν έξοδα στα βιβλία των αγροτών εκ των οποίων περί τα 8 εκατομμύρια ευρώ θα εισέρχονται στα ταμεία του ΕΦΚΑ.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντική εξέλιξη γιατί επιτρέπει στους αγρότες να απεικονίζουν στα βιβλία τους τα πραγματικά τους έξοδα και, κατά συνέπεια, να μειώνουν την φορολογία και την ασφαλιστική τους εισφορά.
Ακόμη προσφέρει έσοδα στον ΕΦΚΑ και αντιμετωπίζει την παραβατικότητα στην εργασία των εργατών γης.
Ο Γιάννης Σηφάκης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την επίλυση με αντιγραφειοκρατικό τρόπο του σημαντικού αυτού προβλήματος που ανακουφίζει ουσιαστικά τους αγρότες ιδίως των δενδρωδών καλλιεργειών της Βόρειας Ελλάδας που απασχολούν κυρίως την περίοδο της συγκομιδής χιλιάδες εποχιακούς εργάτες γης από τρίτες χώρες, κυρίως από την Αλβανία.
Ακόμη ανακουφίζει τους αλιείς που εποχιακά χρησιμοποιούν αλιεργάτες από την Αίγυπτο και πολλούς άλλους.