Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης επικεφαλής της Κ.Ο. των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με το σημαντικό πρόβλημα της ξηρασίας που πλήττει τους σιτοπαραγωγούς σε όλη τη Νότιο Ευρώπη έκανε την ακόλουθη δήλωση

«Στις 22 Μαΐου είχα καταθέσει σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου μεταξύ άλλων ζητούσα να πληροφορηθώ αφενός πώς προτίθεται να στηρίξει τους Έλληνες σιτοπαραγωγούς ώστε να ανταπεξέλθουν από τις ζημιές της ξηρασίας και αφετέρου σε ποια μέτρα και ενέργειες θα προβεί για να στηρίξει τον τομέα των σιτηρών.

Με την ερώτηση μου ανέδειξα, επίσης, και την μη ενεργοποίηση συγκεκριμένων μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης από το αρμόδιο υπουργείο που θα μπορούσαν να στηρίξουν τους παραγωγούς.

Σήμερα δύο μήνες μετά η προκλητική αδιαφορία του υπουργείου συνεχίζεται.

Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες το τελευταίο διήμερο οι αρμόδιοι υπουργοί του Βελγίου, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, αφού τεκμηρίωσαν εκτενώς τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες με λεπτομερή επιστημονικά και μετεωρολογικά δεδομένα, πέτυχαν για τους παραγωγούς των χωρών τους και μόνο:

α) Να έχουν τη δυνατότητα να παρεκκλίνουν από ορισμένους όρους σχετικά με την πληρωμή του πρασινίσματος εξασφαλίζοντας περαιτέρω χρηματοδότηση για εκτάσεις που βάσει των κανονισμών δεν θα επιδοτούνταν και
β) Να έχουν τη δυνατότητα καταβολής προκαταβολών έως 70% για τις άμεσες ενισχύσεις του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και έως 85% για τις ενισχύσεις στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, του άρθρου 67 παράγραφος 2 του κανονισμού ( ΕΕ) αριθ. 1306/2013.
γ) Να ανακουφίσουν ουσιαστικά τους παραγωγούς των χωρών τους που η παραγωγή τους λόγω της ξηρασίας είχε επηρεαστεί αρνητικά.

Η ελληνική κυβέρνηση έδειξε βαριά αμέλεια για αυτό το σοβαρό πρόβλημα που αφορά τους Έλληνες σιτοπαραγωγούς.

Γιατί αλήθεια δεν συντάχθηκαν με τις άλλες τρεις χώρες;

Γιατί δεν κατέθεσαν μελέτες για το πρόβλημα της ξηρασίας;

Δεν τους απασχολεί το ζήτημα της ξηρασίας που πλήττει τους παραγωγούς;

Οι Έλληνες παραγωγοί, όμως, που πλήττονται από την ξηρασία διαπίστωσαν για άλλη μία φορά την «ανομβρία» και την απουσία πραγματικού και ουσιαστικού ενδιαφέροντος από τη σημερινή κυβέρνηση.»