Τις τρεις μεγάλες παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού περίπου 24 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε τρεις Δήμους των Σερρών, παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη τύπου στο Διοικητήριο των Σερρών, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στα δυο μεγάλα αποχετευτικά έργα που εγκρίθηκαν για τους Δήμους Βισαλτίας και Εμμανουήλ Παππά και στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Σερρών, που περιλαμβάνει δέσμη έργων, που θα βελτιώσουν την εικόνα του αστικού κέντρου τα επόμενα χρόνια.

Στη συνέντευξη τύπου συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Γιάννης Μωυσιάδης, η Δήμαρχος Βισαλτίας Αγνή Δουβίτσα, ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά Δημήτρης Νότας, ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών Χρήστος Μέγκλας και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Σπυρόπουλος.

«Για εμάς κορυφαία προτεραιότητα ήταν, είναι και θα είναι, η βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Η συμβολή και η προσφορά των Σερρών στην Κεντρική Μακεδονία, υπήρξε και είναι, όχι απλώς σημαντική, αλλά καθοριστική. Οι ισχυρές Σέρρες κάνουν και την Κεντρική Μακεδονία πιο ισχυρή. Στόχος μας είναι να δώσουμε πραγματικές ευκαιρίες για να αναπτυχθούν οι Σέρρες, ακόμα περισσότερο. Γιατί έτσι θα επανακάμψει και να αναπτυχθεί ολόκληρη η Κεντρική Μακεδονία ακόμα πιο γρήγορα. Γιατί έτσι, θα τα καταφέρουμε να είμαστε η πρώτη Περιφέρεια, που θα βγει από την κρίση», τόνισε ο Περιφερειάρχης.
Αναλύοντας τις τρεις μείζονες παρεμβάσεις που θα γίνουν στην περιοχή μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών.
«Τα δυο μεγάλα αποχετευτικά έργα στους Δήμους Βισαλτίας και Εμμανουήλ Παππά έχουν προϋπολογισμό 19 εκ. ευρώ και μεγάλη περιβαλλοντική και αναπτυξιακή σημασία. Πρόκειται για έργα, που θωρακίζουν τη δημόσια υγεία και βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής, 16.000 συμπολιτών μας», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας.
Τα δυο αποχετευτικά έργα είναι:
1.Αποχετευτικό Δήμου Βισαλτίας: Προϋπολογισμός 10 εκ. ευρώ. Θα πραγματοποιηθεί στη Τερπνή και τη Νιγρίτα και θα εξυπηρετήσει 7.000 πολίτες. Λύνεται οριστικά το πρόβλημα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων των δύο οικισμών, που θα αποκτήσουν σύγχρονα αποχετευτικά δίκτυα, αντλιοστάσια και όλες τις υπόλοιπες αναγκαίες υποδομές, ώστε να οδηγούνται τα λύματα στο βιολογικό καθαρισμό της περιοχής, ο οποίος θα επεκταθεί και θα αναβαθμιστεί για να καταστεί πλήρως λειτουργικός, ώστε να ξεπεραστούν τα τεχνικά θέματα που υπάρχουν από κατασκευής του, το 1994. Παράλληλα, θα κατασκευαστούν 4.300 ιδιωτικές συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης.
2.Αποχετευτικό Δήμου Εμμανουήλ Παππά: Προϋπολογισμός 9 εκ. ευρώ. Θα πραγματοποιηθεί στο σύνολο του Δήμου και θα εξυπηρετήσει 9.000 πολίτες. Θα κατασκευαστεί η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και οι αγωγοί μεταφοράς λυμάτων. Περιλαμβάνονται αντλιοστάσια, αγωγοί, μονάδες επεξεργασίας, φρεάτια και ολοκληρωμένος βιολογικός καθαρισμός, που θα καλύπτει και τους οικισμούς Νέου Σουλίου, με την οικιστική συνένωση των κοινοτήτων Χρυσού, Αγίου Πνεύματος και Νέου Σκοπού.
Αναφερόμενος στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Σερρών, ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι «αξιοποιούμε για την υλοποίησή του πόρους ύψους 4,72 εκ. ευρώ. Η στρατηγική της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τις Σέρρες, περιλαμβάνει μια σειρά από παρεμβάσεις, στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, που θα αλλάξουν προς το καλύτερο την καθημερινότητα σε ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα αστικά κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας».
Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των Σερρών περιλαμβάνει έξι άξονες παρεμβάσεων με τα εξής έργα:
1.Παρεμβάσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος και ανάπλαση της πόλης, προϋπολογισμού 2,4 εκ. ευρώ: Επεκτάσεις πεζοδρόμων, αναβαθμίσεις παιδικών χαρών, ανάπλαση του Κεντρικού Πάρκου, αναπλάσεις της πλατείας Ελευθερίας και της πλατείας ΙΚΑ και προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ρύπανσης.
2.Δράσεις προώθησης των καθαρών αστικών μεταφορών με προϋπολογισμό 960.000 ευρώ: Αναβάθμιση φωτεινών σηματοδοτών με προσθήκη ηχητικών διατάξεων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ενοποίηση του δικτύου ποδηλατικών διαδρομών, εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων και προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
3.Δράσεις προώθησης της απασχόλησης και της υποστήριξης του εργατικού δυναμικού, με προϋπολογισμό 650.000 ευρώ: Ενισχύσεις νέων ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων, προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για την αυτοαπασχόληση, αλλά και πρόγραμμα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στελεχών υφιστάμενων επιχειρήσεων.
4.Δράσεις προώθησης της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας προϋπολογισμού 295.000 ευρώ: Προγράμματα κατάρτισης ευπαθών ομάδων, ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου εθελοντισμού και ενίσχυση των υπηρεσιών φροντίδας ευπαθών κοινωνικών ομάδων μέσω της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών.
5.Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας προϋπολογισμού 370.000 ευρώ: Κίνητρα για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης, ενισχύσεις για τον εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στήριξη για την ανάπτυξη επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας.
6.Δράσεις ενίσχυσης των εφαρμογών Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Καθιέρωση της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης και ενημέρωσης επιχειρήσεων, της διεύθυνσης Ανάπτυξης και δημιουργία πλατφόρμας διαχείρισης δημοτικών ακινήτων.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Γιάννης Μωυσιάδης αναφέρθηκε και σε σειρά άλλων έργων και δράσεων που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην περιοχή, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, για την οποία φέτος διατίθενται 3,5 εκ. ευρώ, ενώ για το 2018 προβλέπονται επιπλέον κονδύλια 4,5 εκ. ευρώ. «Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση αναβάθμισης του επιπέδου οδικής ασφάλειας των δρόμων και βελτίωσης της ποιότητας του μεταφορικού έργου, σε ένα δίκτυο που επί δεκαετίες δεν είχε συντηρηθεί, αλλά παρά την κρίση, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υλοποιεί κρίσιμες παρεμβάσεις», σημείωσε ο κ. Μωυσιάδης.
Η Δήμαρχος Βισαλτίας Αγνή Δουβίτσα ευχαρίστησε και συνεχάρη τον Περιφερειάρχη για την έγκριση υλοποίησης του αποχετευτικού του Δήμου, ένα έργο, που όπως είπε η περιοχή το περίμενε 20 χρόνια και γίνεται πλέον πράξη χάρη στην άριστη συνεργασία της Περιφέρειας με το Δήμο.
Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά Δημήτρης Νότας αναφερόμενος στο αποχετευτικό της περιοχής έκανε λόγο για ένα πολύ σημαντικό έργο, που υλοποιείται καθώς ξεπεράστηκαν μια σειρά από γραφειοκρατικά ζητήματα, αποδίδοντας τα εύσημα στον κ. Τζιτζικώστα γι’ αυτό το επίτευγμα.
Ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης αναφερόμενος στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της πόλης έδωσε συγχαρητήρια στον Περιφερειάρχη για την αδιάβλητη και σωστή διαδικασία, που ακολουθήθηκε προκειμένου το σχέδιο του Δήμου να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΑΜΦΙΠΟΛΗ
Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για το θέμα της απόρριψης του τεχνικού δελτίου, που κατέθεσε στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το Υπουργείο Πολιτισμού για το έργο της συντήρησης, αναστήλωσης και ανάδειξης του μνημείου της Αμφίπολης, ο κ. Τζιτζικώστας απάντησε: «Όσο είμαι Περιφερειάρχης δεν θα υπάρξει Κυβέρνηση που θα αγνοήσει την Αμφίπολη. Τα χρήματα στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι διασφαλισμένα. Και είτε κάποιοι το θέλουν είτε όχι, είτε κάποιοι μπορούν είτε όχι, τα 1,5 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα διατεθούν αποκλειστικά για την Αμφίπολη».