Τις αμέσως επόμενες ημέρες οι νέοι αγρότες θα δουν στους λογαριασμούς τους τα χρήματα
Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να ενταχθούν στο πρόγραμμα και οι επιλαχόντες.
Εξελίξεις σε αυτό το θέμα θα υπάρχουν μέσα στον Σεπτέμβριο