Γιάννης Σηφάκης: Συνεχίζεται εντατικά η προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος που ταλανίζει περί τους 1000 αγρότες με τον συνεταιρισμό «ΑΘΗΝΑ» με στόχο να τελειώσει η ταλαιπωρία τους

Συνεχείς επαφές με Υπουργείο Οικονομικών και Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Προετοιμάζεται κοινή ερώτηση στη Βουλή των κυβερνητικών βουλευτών της Πέλλας
Το πρόβλημα 1000 αγροτών της Πέλλας με τον συνεταιρισμό «ΑΘΗΝΑ» βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα του βουλευτή. Η αναγνώριση του προβλήματος από τους αρμόδιους είναι δεδομένη και διερευνάται διαδικασία για την απαλλαγή των άδικα εμπλεκομένων αγροτών από το τεράστιο βάρος που τους έχει κατανεμηθεί και η αποδέσμευση των ΑΦΜ τους.
Προς την κατεύθυνση αυτή , παράλληλα με τις ενέργειες που προηγήθηκαν όλους τους τελευταίους μήνες, προετοιμάζεται κοινή ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών των δύο κυβερνητικών βουλευτών της Πέλλας.