Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκαν οι εκπαιδευτικές επισκέψεις που διοργάνωσε ο ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας στην AgroPella Μονοπρόσωπη. Ι.Κ.Ε .

Από τις 22-8-2017 και ημέρα Τρίτη έως τις 25-8-2017 και ημέρα Παρασκευή, Νέοι Γεωργοί των προγραμμάτων κατάρτισης με κωδικούς:336,337,338,339 στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» ενημερώθηκαν για την επεξεργασία – μεταποίηση – τυποποίηση αγροτικών προϊόντων.

Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας ευχαριστεί Θερμά τους κ.Σιουκιούρογλου Νικόλαο και Χρήστο για την λεπτομερή, έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση των Νέων Γεωργών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.