Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας, πρώτος σε ψήφους σε συνεργασία με τον Δημήτρη Γιάννου επικεφαλής της «Δημοτικής Πρωτοβουλίας Έδεσσας – Βεγορίτιδας», μας παραχώρησε αυτήν τη συνέντευξη φιλοξενώντας μας στο σπίτι του τον οποίο ευχαριστούμε θερμά!
Ο Πέτρος Γαλανός άνοιξε τα χαρτιά του και μας μίλησε για τις νέες ρυθμίσεις Κ.Ο.Κ. (κυκλοφοριακό), την παραχώρηση σε ιδιώτη και τα οφέλη της αποκομιδής απορριμμάτων καθώς και για το βραβευμένο έργο της αναμόρφωσης της 18ης Οκτωβρίου και της πλατείας Γρανικού!