Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει εκτάκτως στο Δημαρχείο, σήμερα Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 κι ώρα 14:30΄, με το εξής θέμα στην ημερήσια διάταξη:
Ανάκληση της αριθ.173 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σκύδρας στον Ενιαίο Φορέα Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας (Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π.), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου Σκύδρας και λήψη νέας απόφασης.