Στα πλαίσια λειτουργίας των παιδικών εξοχών (κατασκηνώσεων) Ν. Περάμου, από τον Δήμο Παγγαίου, σύμφωνα με την αρίθ. Δ11/οικ.26652/784/10-05-2018 (ΦΕΚ 1870/Β΄/24-05-2018) ΚΥΑ «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος σε Δήμους» για την έναρξη της εγγραφής και επιλογής παιδιών σας κάνουμε γνωστά τα κατωτέρω:

Ο Δήμος Παγγαίου έχει αναλάβει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων της Ν. Περάμου.

Στις κατασκηνώσεις θα γίνονται δεκτά παιδιά που έχουν ανάγκη παραθερισμού, αγόρια και κορίτσια ηλικίας από 6 έως 16 ετών ήτοι γεννημένα από 01/01/2002 έως 31/12/2012.

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι θα είναι επτά (7) και θα έχουν διάρκεια δέκα (10) ημερών κάθε μια:

1η Περίοδος από 06/07/2018 έως 15/07/2018 θα φιλοξενηθούν αγόρια
2η Περίοδος από 17/07/2018 έως 26/07/2018 θα φιλοξενηθούν αγόρια
3η Περίοδος από 29/07/2018 έως 07/08/2018 θα φιλοξενηθούν κορίτσια
4η Περίοδος από 09/08/2018 έως 18/08/2018 θα φιλοξενηθούν κορίτσια
5 Περίοδος από 20/08/2018 έως 30/08/2018 θα φιλοξενηθούν παιδιά Αστυνομικών
6η Περίοδος από 03/09/2018 έως 13/09/2018 θα φιλοξενηθούν ηλικιωμένοι
7η Περίοδος από 17/09/2018 έως 27/09/2018 θα φιλοξενηθούν ηλικιωμένοι

Ο Τρόπος και η διαδικασία της εγγραφής των κατασκηνωτών περιγράφετε αναλυτικά στην ανωτέρω Κ.Υ.Α..

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. καθορίζετε το ποσό συμμετοχής για τους κατασκηνωτές σε τριάντα (30,00) € το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ στον λογαριασμό με IBAN GR91 0171 2000 0062 0003 0021 941 υπέρ της κατασκήνωσης της Ν. Περάμου, το οποίο θα καταβάλετε όταν το παιδί ή ο ηλικιωμένος θα επιλεχθεί στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Τα παιδία των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, των οικογενειών που ο ένας ή και οι δύο γονείς είναι άνεργοι καθώς και των οικογενειών που είναι δικαιούχοι του προγράμματος ΚΕΑ , τα άτομα με αναπηρίες ανεξάρτητα από το πρόγραμμα που συμμετέχουν, δεν θα καταβάλλουν συμμετοχή.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 18-06-2018

Στην επιλογή των κατασκηνωτών προτιμούνται οι οικονομικά ασθενέστεροι

Για την εγγραφή ατόμων με αναπηρίες οι αιτήσεις τα υποβάλλονται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α με Α. που εδρεύει επί της οδού Ε. Βενιζέλου 236 Ηλιούπολη Αθήνα τηλ. 2105236501.

Επίσης θα θέλαμε κατά την εγγραφή, να συμπληρώνονται οι αιτήσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις με προσοχή και να εγγράφονται όλα τα στοιχεία ευκρινή και επίσης να αναγράφετε και η προτίμηση του κατασκηνωτή ως την κατασκηνωτική περίοδο που θέλει να συμμετάσχει.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται ή θα ταχυδρομούνται στον Δήμο Παγγαίου και στην διεύθυνση :

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (Για παιδικές εξοχές)
Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α
Τ.Κ. 64100 Ελευθερούπολη

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ