Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 κι ώρα 13:30΄, με το εξής θέμα στην ημερήσια διάταξη

Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας και χρήσης του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σκύδρας στον Ενιαίο Φορέα Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας (Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π.), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου Σκύδρας.