Το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Έδεσσας καθημερινά δέχεται και εξυπηρετεί τους εθελοντές αιμοδότες της περιοχής, οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών των πυροπαθών της Ανατολικής Αττικής σε αίμα και παράγωγα. Για την ολόπλευρη ωστόσο συμβολή της, οργανώνει την επόμενη εβδομάδα δύο ημερίδες αιμοδοσίας ως εξής:

1. Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018: Οργανωμένη αιμοδοσία κατά τις ώρες 9:00- 13:00 στο χώρο αιμοδοσίας του Νοσοκομείου.
2. Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018: Οργανωμένη αιμοδοσία στο χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας με συνδιοργάνωση του Νοσοκομείου και της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας κατά τις ώρες 9:00- 13:00.

Οι ανάγκες σε αίμα είναι μεγάλες και η συνεισφορά του καθένα είναι ανεκτίμητη.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝΠΕΛΛΑΣ