Σε ανάρτησή σας την 31/07/2018 ανέβηκε άρθρο με τίτλο «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της».

Σύμφωνα με τα θέματα της ανωτέρω πρόσκλησης αυτά είναι:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού της 28ης εταιρικής χρήσης (01.01.2017 έως 31.12.2017), με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018) και καθορισμός αμοιβής των.
ΘΕΜΑ 4ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
ΘΕΜΑ 5ο: Διάφορα θέματα για τα οποία μπορούν να συζητηθούν ή να ληφθούν αποφάσεις έγκυρα.

Θεωρώ ότι πρέπει να ενημερώσω – καταγγείλω στα μέλη του Δ.Σ της εταιρίας αλλά και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και τους μετόχους της εταιρίας ότι ως προηγούμενος εργαζόμενος της ανωτέρω Αναπτυξιακής Πέλλας έχω κοινοποιήσει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση κατά της Αναπτυξιακής Πέλλας για την οφειλή προς εμένα για δεδουλευμένα και προ εξαμήνου με κατάσχεση και δέσμευση λογαριασμών της Αναπτυξιακής Πέλλας στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς κατάφερα να αποπληρωθώ.

Τα ζητήματα που προκύπτουν για μένα και τα θέτω δημοσίως πλέον προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Αναπτυξιακής Πέλλας είναι:

· Πως θα δοθεί απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 όταν η πληρωμή προς εμένα βάσει τιμολόγιου ήταν 10.000,00 ευρώ και υποχρεώθηκε η εταιρία μέσω κατάσχεσης να αναγκαστεί να πληρώσει 20.465,20 ευρώ; Τα 10.465,20 ευρώ που αφορούν δικαστικά έξοδα και τόκους υπερημερίας λόγω κωλυσιεργίας και αναβολών από την πλευρά της εταιρίας πληρώθηκαν από τα μέλη του Δ.Σ. του Διευθυντή ή από το ταμείο της εταιρίας;

· Πως θα δοθεί απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, σε μέλη που διοικούν την Αναπτυξιακή Πέλλας και έχουν σαν εταιρία τελεσίδικα καταδικαστεί για μη καταβολή δεδουλευμένων σε πρώην εργαζόμενους;

· Στις εκθέσεις των Ελεγκτών θα υπάρχει η ανωτέρω δαπάνη;

· Στις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβούλιου θα υπάρχει η καταδικαστική απόφαση και η κατάσχεση των λογαριασμών της εταιρίας;

· Θα υπάρχει το έγγραφο που κατέθεσε η Αναπτυξιακή Πέλλας στο δικαστήριο και ισχυριζόταν ότι μου έδωσε χρήματα πριν υπογράψω την Σύμβαση Έργου μου με την εταιρία; Έγγραφο το οποίο φέρει απλά μια σφραγίδα και υπογραφή χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου και ISO μιας και η εταιρία διαθέτει ISO και όλα τα έγγραφα θα πρέπει να έχουν σήμανση. Ποιος το κατέθεσε στο δικαστήριο και είναι σε γνώση των μελών του Δ.Σ; (το έγγραφο αυτό στη διάθεση οποιουδήποτε αφού είναι στοιχείο της δικογραφίας με αριθμό σχ.4)

Όλα αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να απασχολήσουν τους μετόχους και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Αναπτυξιακής Πέλλας όσον αφορά την απαλλαγή των μελών από κάθε ευθύνη και να γνωρίζουν οι επόμενοι που θα αναλάβουν. Ειδικότερα οι μέτοχοι όπως το Επιμελητήριο, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Έδεσσας – Αλμωπίας, το Πανεργατικό Κέντρο Έδεσσας – Αλμωπίας και οι Δήμοι του Ν.Πέλλας θα πρέπει να πάρουν απαντήσεις για την διαχείριση αλλά και τις κατασχέσεις λογαριασμών της εταιρίας από πρώην εργαζόμενους.

Ερωτώνται λοιπόν τα μέλη του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Πέλλας:

Κα Ζωγράφου – Τσαντάκη Μαρία, Πρόεδρος – Περιφερειακή Σύμβουλος

Κος Γιάννου Δημήτριος, Διευθύνων Συμβουλος – Δήμαρχος Έδεσσας

Κος Μπίνος Δημήτριος, Αντιπρόεδρος – Δήμαρχος Αριδαίας

Κα Διαμαντή Ιωάννα, Γραμματέας – Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου

Κος Στάμκος Γρηγόριος, Μέλος – Δήμαρχος Πέλλας

Κα Ιγνατιάδου Κατερίνα, Μέλος – Δήμαρχος Σκύδρας

Κος Πασόης Δημήτριος, Μέλος – Εκπρόσωπος ΠΕΔ

Κα Καράμπελα Μαρία, Μέλος – Περιφερειακή Σύμβουλος

Κος Γκιούρος Φίλιππος Μέλος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας

Κος Κιοσέογλου Ιορδάνης ΤΕ Λογιστής, Διευθυντής Αναπτυξιακής Πέλλας

Ήταν σε γνώση τους το ανωτέρω έγγραφο που κατατέθηκε και είναι στη διάθεση όλων;

Ήταν σε γνώση τους η κατάσχεση των λογαριασμών της εταιρίας;

Οι Ελεγκτές και οι Ορκωτοί Λογιστές έχουν γνώση του θέματος;

Επίσης τα στοιχεία της δικογραφίας, η τελεσίδικη δικαστική απόφαση και η κατάσχεση των λογαριασμών της εταιρίας θα κοινοποιηθούν στους αρμόδιους εποπτικούς φορείς.