Δύο (2) σημαντικές παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα του νερού και τις υποδομές ύδρευσης σε περιοχές του Δήμου Έδεσσας εγκρίθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα έργα έχουν προϋπολογισμό σχεδόν 1.000.000,00 € και εγκρίθηκαν με δικαιούχο φορέα τη Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας. Αφορούν:

1. Την “Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Αγίου Αθανασίου” με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 626.016,26 € η οποία είναι και η συνολική δημόσια δαπάνη του έργου και
2. Την “Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Παναγίτσας” με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 300.000,00 € η οποία είναι και η συνολική δημόσια δαπάνη του έργου.

Η χρηματοδότηση των δύο ανωτέρω έργων θα γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο οποία εντάχθηκαν τα δύο έργα μετά από υποβολή πρότασης της Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας και εισήγηση ένταξης των έργων από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Αν. Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά εξέφρασε την ικανοποίησή της για την θετική εξέλιξη της πορείας των δύο προτάσεων που αφορούν περιοχές του Δήμου Έδεσσας, οι οποίες παρουσιάζουν και μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον. “Η αναβάθμιση των υποδομών που θα οδηγήσει σε βελτίωση της ποιότητας βασικών αγαθών όπως το νερό είναι αδιαπραγμάτευτη αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και, προσωπικά, του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα. Αδιαμφισβήτητα οι πόροι του ΕΣΠΑ της Π.Κ.Μ. δίνουν τη δυνατότητα να παρέμβουμε με καίριες αναπτυξιακές επιλογές, όπως τα δύο δίκτυα ύδρευσης για τις περιοχές Παναγίτσας και Αγίου Αθανασίου. Αυτό κάνουμε πράξη και θα συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση. Άλλωστε, η Π.Κ.Μ. είναι η πρώτη Περιφέρεια σε απορροφητικότητα ευρωπαϊκών κονδυλίων, κάτι που σημαίνει ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας αξιοποιούνται προς όφελος των πολιτών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής” ανέφερε χαρακτηριστικά η κα. Αηδονά.