ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ “Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ” ΣΚΥΔΡΑΣ