ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ » ΣΚΥΔΡΑΣ