Σε μια εποχή που τείνει να ξεθωριάσει το όνειρο, εποχή διάρρηξης της εμπιστοσύνης έναντι των θεσμών, της κρίσης αντιπροσώπευσης και της άνευ όρων κατάρρευσης των κοινωνικών δομών, ξεμιτούν αίφνης από τα μουσεία της πολιτικής ιστορίας, όπου είχαν ενταφιαστεί με απόφαση του κυρίαρχου ελληνικού λαού, τα πολιτικά “περιτρίμματα” του χθες. Οι πολιτικοί, με την καθεστωτική και πατερναλιστική συμπεριφορά, που ίσαμε τώρα αρνούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτοί που σταθερά, μέσω τινών αργυρώνητων δημοσιογράφων ήτοι των γνωστών αγιογράφων της εικόνας τους, επιδιώκουν την απενοχοποίηση της κυβερνητικής τους θητείας, ενώ ταυτόχρονα, ανεπιτυχώς, προσπαθούν να μπουν στο κάδρο της πολιτικής ηθικής.

Αυτοί που ενέχονται από την ιστορία για τη λεηλασία του δημοσίου χρήματος και της ζωής του μέσου πολίτη (Siemens, Χρηματιστήριο, δωροδοκίες υψηλόβαθμων στελεχών, κλπ), διεκδικούν εκ νέου, με περισσό θράσος, ως άλλοι “μάγιστροι των οφφικίων” της υστερορωμαϊκής/πρωτοβυζαντινής περιόδου, ρόλο τιμητή στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Το απόστημα, όμως, θα σπάσει και η αλήθεια εντέλει θα λάμψει, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εξέλιξη της πολιτικής ζωής του τόπου. Αρκεί, όμως, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (πολιτικοί και δικαστικοί λειτουργοί) να αναμετρηθούν με τη συνείδησή τους, να σταθούν απέναντι στην ιστορία με γενναίο φρόνημα και ανάλογο αίσθημα ευθύνης. Η αναζήτηση και η απόδοση ευθυνών, στο βαθμό όμως που υφίστανται, συνιστά απαίτηση της κοινωνίας των πολιτών επ’ ωφελεία της δημοκρατίας, των θεσμών και του πολιτικού συστήματος της χώρας!!!!!!!!
*Πολιτικός Επιστήμων – Τεχ.Γεωπόνος – Παιδαγωγός