Πληροφορούμε τους συμπολίτες μας του Δήμου Σκύδρας και κάθε ενδιαφερόμενο ότι στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης

(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) έχει αναρτηθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων, μέσω συμβάσεων έργου, στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Νέα Φάση» στην παρακάτω σύνδεση:

https://www.inedivim.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%B2%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CE%B1-%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82

 

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018(ώρα 12:00΄).
Οι φάκελοι με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει ν΄αποσταλούν ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά κι όχι ιδιοχείρως μέχρι την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 στη διεύθυνση του παραπάνω φορέα: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ.11143, Αθήνα.
Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης 2014- 20200» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.