Έργα με συνολικό προϋπολογισμό 600.000,00 € στους Δήμους Αλμωπίας και Έδεσσας αντίστοιχα υλοποιούνται από την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας

Δύο (2) έργα συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 € ξεκινούν προς υλοποίηση από την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, μετά από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων από την Αν. Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά.
– «Αντιστήριξη πρανούς ΕΟ2 στη θέση ‘Ψηλή Βρύση’» προϋπολογισμού 200.000,00 €
Ειδικότερα, η «Αντιστήριξη πρανούς ΕΟ2 στη θέση ‘Ψηλή Βρύση’» προϋπολογισμού 200.000,00 € χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους της Π.Ε. Πέλλας.
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προέκυψαν από την κατάρρευση τμήματος του βόρειου ερείσματος και τις ρηγματώσεις – καθιζήσεις του ασφαλτικού οδοστρώματος στη χ.θ. 0+440,00 km στην περιοχή του ισόπεδου κόμβου Έδεσσας.
– «Αγροτική οδοποιία Π.Ε. Πέλλας εντός των ορίων του Δήμου Αλμωπίας», συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00 €
Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να γίνουν οι ασφαλτοστρώσεις τμημάτων αγροτικών δρόμων στις Τοπικές Κοινότητες Αψάλου, Γαρεφίου, Λουτρακίου και Προμάχων, συνολικού μήκους 3300 μέτρων περίπου. Οι εργασίες για την κατασκευή αυτών, περιλαμβάνουν απόξεση των υφιστάμενων αγροτικών δρόμων σε βάθος 10 εκατοστών όπου αυτό απαιτείται, τοποθέτηση στρώσης αμμοχάλικου πάχους 20 εκατοστών, ασφαλτική προεπάλειψη και τέλος ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5 εκατοστών. Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν σε πλάτος της τάξης των 5,00μ. Στην μελέτη περιλαμβάνεται και η σήμανση των παραπάνω ασφαλτοστρωμένων αγροτικών δρόμων με την τοποθέτηση πινακίδων Κ.Ο.Κ. Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m, και πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους, σε στύλους πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’).
Αμφότερα τα έργα επιβλέπονται από την αρμόδια Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πέλλας.
Σε δήλωση της στο περιθώριο υπογραφής των δύο (2) συμβάσεων η Αν. Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά δήλωσε σχετικά: «Υλοποιούμε ακόμη δύο (2) έργα που ενισχύουν την ασφάλεια διέλευσης των διερχόμενων οδηγών από και προς την Πέλλα αλλά και κατά μήκος των τοπικών κοινοτήτων, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων. Δημιουργούμε, με τον τρόπο αυτό, τις προϋποθέσεις για βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Π.Ε. Πέλλας».