Η ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ σας κάνει γνωστό ότι η Δημοτική μας κίνηση δεν θα μετάσχει στις προσεχείς Δημοτικές εκλογές στον Δήμο Έδεσσας για λόγους πέραν των δυνάμεων της, δεδομένου ότι οι οικονομικές συνθήκες δεν της το επιτρέπουν, ούτε και η εξάρτηση της από διάφορα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα.

Η Νέα Πρόταση Πολιτών Έδεσσας Βεγορίτιδας θα συνεχίσει να υπάρχει ως κίνηση πολιτών, θα παρακολουθεί στενά τα τεκταινόμενα στον Δήμο Έδεσσας και την γύρω περιοχή με κριτική και προτάσεις. Ακόμη θα λειτουργεί με παραγωγή έργου αλλά και θέσεων μέσα από την λειτουργία της οκταμελούς διοικούσας επιτροπής. Επικεφαλής παραμένει ο κος Χρήστος Δημητριάδης.

Τα μέλη και οι φίλοι της Νέας Πρότασης Πολιτών είναι ελεύθερα να μετάσχουν και να ψηφίσουν κατά βούληση στις προσεχείς δημοτικές εκλογές.