Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και ώρα 18.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Κεντρικού Άξονα Τ.Κ. Άγρα» (αριθ. μελ. 50/2014) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση δρόμου Καρκάγιας – Άγρα» (αριθ. μελ. 47/2006) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση φθορών σχολικών κτιρίων λόγω παγετού» (αριθ. μελ. 32/2017) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
4. Υποβολή αιτήματος προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την ασφαλτόστρωση της οδού Σαμαρίου – Ριζαρίου (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
5. Παραχώρηση μίας (1) προσωρινής θέσης Φ/Ε στην οδό 18ης Οκτωβρίου στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
6. Παραχώρηση μίας (1) προσωρινής θέσης Φ/Ε στην οδό Πέλλης αρ. 10 στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
7. Παραχώρηση μίας (1) προσωρινής θέσης Φ/Ε στην οδό Ηφαιστίωνος αρ. 1 στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
8. Διαγραφές ή μη ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
9. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων – Δ.Ε. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
10. Παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης στην ΤΚ Άρνισσας σε Ναυτικό όμιλο Βεγορίτιδας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
11. Παραχώρηση δημοτικού χώρου (Πλ. Βυζαντίου) για ανέγερση μνημείου πεσόντων υπέρ Σωμάτων Ασφαλείας (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
12. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών για τις οποίες δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
13. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών Η/Μ εξοπλισμού και μηχανημάτων (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
14. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
15. Λήψη απόφασης έγκρισης νέου κανονισμού κοιμητηρίων Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
16. Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων ένταξης της πράξης «Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη για τον Περιορισμό Φαινομένων Κοινωνικού Αποκλεισμού» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
17. Διαγραφή από τη λαϊκή αγορά Έδεσσας πωλητή λαϊκών αγορών (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
18. Τροποποίηση της αριθμ. 261/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθιέρωση λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου σε 24ωρη βάση» (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
19. Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
20. Έκδοση οικοδομικής άδειας του κτηρίου που στεγάζεται ο Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Έδεσσας (Ο.Τ. 250) από το ΝΠΔΔ «Ευ ζήν» για την εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος πυροπροστασίας (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ «ΕΥ ΖΗΝ»).
21. Εξειδίκευση πιστώσεων για την επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
22. Οργάνωση άρδευσης Δήμου Έδεσσας, έτους 2018 (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στους εισηγητές των θεμάτων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ