Το κτίριο του πρώην ΚΕΦΟ θα χρησιμοποιηθεί ως αγροτικό ιατρείο, χώρος δημιουργικής απασχόλησης για διάφορες κοινωνικές ομάδες και ΑΜΕΑ καθώς και ως χώρος εκδηλώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων και άλλων δραστηριοτήτων.

Η παραχώρηση αφορά στο οικόπεδο και στο διώροφο κτίσμα και η διάρκεια της είναι 20 έτη.
Η ανάγκη λειτουργίας εντός του πρώην ΚΕΦΟ αγροτικού ιατρείου ήταν επιβεβλημένη καθόσον η περιοχή στερείται ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες όταν ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται.

Ακόμη η περίοπτη θέση του κτιρίου στην κεντρική πλατεία διευκολύνει για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος εκδηλώσεων και λοιπών δραστηριοτήτων καθόσον πάντα ήταν σημείο αναφοράς του οικισμού.
Ο βουλευτής στην τελευταία φάση της παραχώρησης πίεσε στην αντιμετώπιση γραφειοκρατικών θεμάτων για την ολοκλήρωση της.