Πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα [20-5-2019] , αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Διοίκησης Πέλλας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και Εξελεγκτικής Επιτροπής.Την επομένη [21-5- 2019] συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα , ως κατωτέρω :

Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνος
2. Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΤΟΥΜΠΙΔΗΣ Θεόφιλος
3. Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΟΥΤΡΩΝΑΣ Σωτήριος
4. Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΝΟΥΣΚΑΣ Καλλίνικος
5. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΣΕΛΚΟΥ Ειρήνη
6. ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤ : ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Δημήτριος
7. ΤΑΜΙΑΣ : ΓΑΡΤΣΙΩΝΗΣ Παναγιώτης
8. ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ : ΣΙΒΕΝΑΣ Ιωάννης
9.ΑΡΜΟΔ. ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ : ΓΚΙΑΒΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία

Β΄ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΠΑΡΜΑΤΑΣ Γεώργιος
2. ΜΕΛΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΥ Αναστάσιος
3. ΜΕΛΟΣ : ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ Χρήστος

– Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία, καθώς σημειώθηκε μεγάλη συμμετοχή μελών [διπλάσιος αριθμός ψηφισάντων από την προηγούμενη], επιβραβεύοντας έτσι τις προσπάθειες μας για την αναγέννηση της Τοπικής μας, αλλά και επιβεβαιώνοντας τη στήριξη τους στις νέα προσπάθειά μας για να την καθιερώσουμε αυτήν ανάμεσα στις πλέον δραστήριες του Εθνικού Τμήματος.

– Καλωσορίζουμε στο νέο ΔΣ τα νεοεκλεγέντα μέλη και ιδίως αυτούς που μετέχουν για πρώτη φορά, ενώνοντας τις δυνάμεις μας για να συνεχίσουμε τις δράσεις μας , καλλιεργώντας την αλληλεγγύη, την αγάπη και τη φιλία ανάμεσα στα μέλη της μεγάλης αστυνομικής οικογένειας, καθώς και με την τοπική κοινωνία. –

SERVO PER AMIKECO
[Υπηρετώ δια της φιλίας]
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Η
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη ΣΕΛΚΟΥ

Τι είναι η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών – International Police Association:

Η μεγαλύτερη Διεθνής Ένωση Αστυνομικών με περισσότερα από 300.000 μέλη σε (62) χώρες του κόσμου, η οποία ιδρύθηκε το 1950 στην Αγγλία από τον Αρχιφύλακα Arthur Troop. Σύμβουλος στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Ο.Η.Ε. και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αφοσιωμένη στις αρχές που καθορίζονται από την Διεθνή Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από τον ΟΗΕ το 1948. Η μοναδική παγκόσμια οργάνωση αστυνομικών, χωρίς διακρίσεις βαθμού, γλώσσας, φυλής, θρησκείας και χωρίς συνδικαλιστικές ή πολιτικές επιδιώξεις. Ο συνδετικός κρίκος όλων των Οργανώσεων της Αστυνομίας και η γέφυρα με τον πολίτη. Ο χώρος όπου ο Αστυνομικός αισθάνθηκε την ανάγκη να αναζητήσει τη φιλία, την ειλικρινή, την ανιδιοτελή, την πραγματική φιλία και πέρα από τα εθνικά σύνορα. Ο χώρος όπου τα μέλη της κτίζουν και υπηρετούν την ιδέα της φιλίας χωρίς σύνορα.
Η Διεθνής Επαγγελματική Ένωση, η οποία διοικείται από το μόνιμο (Διεθνές) Διοικητικό Συμβούλιο (Ρ.Ε.Β.)με μέλη εκλεγόμενα ανά 3ετία από το παγκόσμιο συνέδριο της ΙΡΑ και προερχόμενα από διάφορες χώρες. Συνεπικουρείται από πέντε 6μελείς Διεθνείς Επιτροπές: Εσωτερικών, Πολιτιστικών, Κοινωνικών, Επαγγελματικών Υποθέσεων και Υποθέσεων Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Επιδιώκει:
• Τη δημιουργία πνεύματος αλληλεγγύης, φιλαλληλίας, αμοιβαίας κατανόησης, φιλίας και αδελφοσύνης, μεταξύ των αστυνομικών και των οικογενειών τους σε Εθνική και Παγκόσμια κλίμακα, έχουσα ως έμβλημα τη φράση «SERVO PER AMIKECO» που στην Εσπεράντο σημαίνει «ΥΠΗΡΕΤΩ ΔΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ».
• Την ανταλλαγή επαγγελματικών γνώσεων και πείρας στο χώρο της Αστυνομίας με σκοπό τη διευκόλυνση της Διεθνούς Συνεργασίας.
• Να επηρεάσει θετικά με τη βοήθεια της δημοσιότητας την εικόνα της Αστυνομίας και τις σχέσεις Αστυνομίας Πολίτη.
• Τη διοργάνωση φιλικών συναντήσεων με πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για να διευρύνει τις γνώσεις και να δώσει την ευκαιρία στα μέλη της να αντιληφθούν τα προβλήματα των άλλων.
• Την ανταλλαγή νέων και την οργάνωση διεθνών συναντήσεων νέων, τέκνων μελών της Ένωσης, με σκοπό την κατανόηση του έργου της Αστυνομίας.
• Την προώθηση διεθνών εκδόσεων και την παροχή βοήθειας στη συγκέντρωση βιβλιογραφίας και εργασιών σε θέματα που σχετίζονται με την Αστυνομία, το Νόμο και το Δίκαιο.
• Την ενεργό συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις ως και προσφορά πολύπλευρης συνδρομής στο κοινωνικό σύνολο.
• Τη συμβολή στην αποκατάσταση αμοιβαίας υποχωρητικότητας και αλληλοκατανόησης μεταξύ των ανθρώπων για την παγίωση της Παγκόσμιας Ειρήνης.
• Την ανάπτυξη και καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος, ως και την ίδρυση και λειτουργία αθλητικών χώρων.

Προσφέρει…
• Ένα ευρύ πρόγραμμα εκπαίδευσης με τη βοήθεια σεμιναρίων στο Διεθνές Κέντρο Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης (ΙΒΖ) στο Ανάκτορο Gimborn στη Γερμανία, με χρηματική επιδότηση στα συμμετέχοντα μέλη της.
• Μία ετήσια Διεθνή Συνάντηση για τους νέους σε διαφορετικό κάθε φορά μέρος του κόσμου, στην οποία συμμετέχουν παιδιά μελών της.
• Διεθνή Σεμινάρια για νέους, παιδιά των μελών της στο Διεθνές Κέντρο Πληροφόρησης (ΙΒΖ) στο Ανάκτορο του Gimborn.
• Την ανταλλαγή νέων, τέκνων μελών της ΙΡΑ, στους οποίους δίνει την ευκαιρία να ζήσουν σε φιλικό-οικογενειακό περιβάλλον, να γνωρίσουν νέα ήθη και έθιμα και να τελειοποιήσουν μια ξένη γλώσσα.
• Δυνατότητες ανταλλαγής επισκέψεων μεμονωμένων μελών της Ένωσης σε διάφορες χώρες και την φιλοξενία αυτών ή μελών των οικογενειών τους σε κατοικίες συναδέλφων.
• Την ανταλλαγή κατοικιών μεταξύ των μελών της.
• Εξυπηρετήσεις, οικονομικές προς τα μέλη της, τα οποία περιήλθαν σε δυσχερείς καταστάσεις, ιδιαίτερα από πλευράς υγείας.
• Φτηνά καταλύματα στους αναγνωρισμένους Ξενώνες διαφόρων χωρών.

Η Τοπική Διοίκηση Πέλλας απαριθμεί 120 μέλη τα οποία είναι εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αστυνομικοί. Με οδηγό τις καταστατικές αρχές της Ένωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα λοιπά μέλη δραστηριοποιούμαστε για τη δημιουργία πνεύματος φιλίας και αλληλεγγύης, τόσο μεταξύ μας όσο και με την τοπική κοινωνία, ενισχύοντας έτσι τους δεσμούς της αστυνομίας με τους πολίτες της περιοχής. Στα πλαίσια αυτά, διοργανώνονται ανάλογες εκδηλώσεις (ενημερωτικού, ψυχαγωγικού, πολιτιστικού , φιλανθρωπικού χαρακτήρα), προκειμένου να διευρύνονται οι γνώσεις μας, αλλά και να έχουμε επίγνωση των προβλημάτων που απασχολούν την κοινωνία μας.

«SERVO PER AMIKECO»
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Σέλκου