Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 και ώρα 20.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
2. Έγκριση διάθεσης λαστιχοφόρου φορτωτή και φορτηγού στο Δασαρχείο Έδεσσας(Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
3. Έγκριση των διαμορφώσεων των χώρων στην περιοχή μελέτης του έργου «Ενοποίηση τουριστικού με εμπορικό κέντρο Έδεσσας», οι οποίες δεν μεταβάλλουν τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις(Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
4. 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
5. Εξειδίκευση πίστωσης για την απόδοση χρηματοδοτήσεων στις Σχολικές Επιτροπές για επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
6. Υποβολή αιτήματος τροποποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στους εισηγητές των θεμάτων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ