ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/06/2019 : 16:30μμ – 17:00μμ Προσέλευση
17:00μμ – 21:00μμ (κανονισμοί διαιτησίας)

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/06/2019 : 09:30πμ – 12:30μμ (κανονισμοί διαιτησίας)
12:30μμ – 13:00μμ (διάλειμμα)
13:00μμ – 17:00μμ (Φύλλο αγώνα)

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/06/2019 : 10:00πμ – 13:00μμ (εξετάσεις)