Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00΄, με τα εξής επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έκθεση αποτελεσμάτων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2019.
2. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019.
3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
4. Χορήγηση άδειας παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου Δήμου Σκύδρας.
5. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Σκύδρας ως προς τις ημερομηνίες διεξαγωγής.
6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΤΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».
7. Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον
απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217 –π3).