Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 και ώρα 20:00΄, με το εξής ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη: Εκλογή Μέλους της Οικονομικής Επιτροπής λόγω ανεξαρτητοποίησης Δημοτικής Συμβούλου.