Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, την Τρίτη 9 Ιουλίου 2019 και ώρα 13:00΄, με τα εξής τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019.
2.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής καυσίμων και λιπαντικών υλικών.
3.Χορήγηση νέας παραγωγικής άδειας πλανόδιου εμπορίου.