Ενημερωτική συνάντηση με το Δήμαρχο Αλμωπίας

Εκ μέρους του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα Πάικου Βερμίου, ο Πρόεδρος Δρ. Απόστολος Αϊναλής, ο κ. Πέτρος Τσαρκνιάς, μέλος του Δ.Σ. και ο κ. Ιωάννης Πρώιος, αναπλ. μέλος του Δ.Σ., πραγματοποίησαν στις 20/06/2019 ενημερωτική συνάντηση με τον Δήμαρχο Αλμωπίας κ. Μπίνο Δημήτριο.

Στην συνάντηση έγινε μια πλήρης ενημέρωση του Δημάρχου για τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του Φορέα, καθώς επίσης, και για τις περιοχές ευθύνης του. Ο σκοπός της συνάντησης αφορούσε, επίσης, και την αίτηση παραχώρησης του περιβαλλοντικού κέντρου ενημέρωσης στην είσοδο του οικισμού ”Λουτράκι” του Δήμου Αλμωπίας. Ο Φορέας ζήτησε την ανταπόκριση του Δήμου Αλμωπίας,
στο παραπάνω αίτημα και τόνισε ότι έχει ως στόχο την χρήση του συγκεκριμένου χώρου ως περιβαλλοντικό ενημερωτικό περίπτερο για τις μελλοντικές του δράσεις.

Για τον Φορέα Διαχείρισης Π.Π.

Βόρα, Πάικου, Βέρμιου
Ο Πρόεδρος

Δρ. Απόστολος Αϊναλής