Υπογράφηκε από την ΔΕΥΑ Έδεσσας και τον ανάδοχο η σύμβαση του έργου που αφορά στην εγκατάσταση συστήματος ελέγχου και τηλεδιαχείρισης στα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στην Έδεσσα.
Πρόκειται για ένα έργο με προϋπολογισμό 712.560€ (574.645€ πλέον ΦΠΑ), που αναμένεται να εισάγει τη διαχείριση των δικτύων ύδρευσης του δήμου μας στη νέα εποχή.

Με το έργο η ΔΕΥΑ Έδεσσας θα εγκαταστήσει ένα σύστημα που αξιοποιεί στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες για τον εντοπισμό των όποιων προβλημάτων παρουσιάζει το δίκτυο, με στόχους την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων με τη δραστική μείωση του νερού που χάνεται από διαρροές, την εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων στη διαχείριση και αντιμετώπιση των βλαβών, που θα αντιμετωπίζονται πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) για τηλεέλεγχο / τηλεχειρισμό του δικτύου, Τοπικών Σταθμών Ελέγχου λειτουργικών παραμέτρων (παροχή, πίεση, ποιοτικά χαρακτηριστικά και στάθμη) σε δεξαμενές, αντλιοστάσια και γεωτρήσεις του εξωτερικού υδραγωγείο των οικισμών καθώς και Σημείων Μέτρησης Διαρροών, για την παρακολούθηση, τον τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό των λειτουργικών παραμέτρων του εξωτερικού υδραγωγείου.
Η εγκατάσταση αφορά σε πρώτη φάση την πόλη της Έδεσσας, όμως έχει γίνει πρόβλεψη για την επεκτασιμότητα του συστήματος και στις Κοινότητες.