Της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Έδεσσας και Αλμωπίας που εδρεύει στην Έδεσσα, επί της οδού Φλωρίνης 4 και
εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα.

Κύριε Υπουργέ,
Με την παρούσα, σας ενημερώνουμε ότι το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Έδεσσας και
Αλμωπίας στηρίζει τον αγώνα των συμβασιούχων εργαζομένων με 8μηνες συμβάσεις
στα προγράμματα, οι οποίοι διεκδικούν παράταση των συμβάσεων τους.
Όλοι οι συμμετέχοντες καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και είναι άνεργοι οι
οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ και πολλοί από αυτούς
βρίσκονται λίγο πριν την σύνταξη.
Όπως καταλαβαίνετε είναι συνάνθρωποι μας που ζουν καθημερινά την αγωνία της
επιβίωσης και την αναζήτηση για ένα μεροκάματο.
Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να δείξετε την απαραίτητη ευαισθησία και να
προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ( Κ.Υ.Α ), έτσι ώστε με νομοθετική ρύθμιση να
επεκταθεί – παραταθεί αυτόματα η χρονική διάρκεια της σύμβασης των εργαζομένων
αυτών κατά 8 μήνες.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Ν. Γκοτζαμάνης Ε. Δημητριάδης