Ο ΣΥΡΙΖΑ επικρίνει με σφοδρότητα το Αναπτυξιακό νομοσχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα για τους παρακάτω προφανείς λόγους
Διότι πέρα από το ότι το νομοσχέδιο προωθεί μια σειρά από αντεργατικές ρυθμίσεις,
αναδεικνύοντας την αντίληψη για το μοντέλο ανάπτυξης που έχει η κυβέρνηση ΝΔ
που θέλει τους εργαζόμενους στο περιθώριο, περιλαμβάνει και τα ακόλουθα:

(α) Μια σειρά από φωτογραφικές διατάξεις για επιδοτήσεις συγκεκριμένων κλάδων
της οικονομίας, οι οποίοι δεν είναι παραγωγικοί κλάδοι, δεν προσθέτουν αξία στην
παραγωγική δραστηριότητα. Αντί δηλαδή να επιδοτούν, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ,
παραγωγικούς κλάδους (π.χ. τον κλάδο των νέων τεχνολογιών) που παράγουν
υψηλή προστιθέμενη αξία, η κυβέρνηση ΝΔ επιλέγει να δίνει χρήματα για
δραστηριότητες που ασκούν οι φίλοι της: τις ταχυμεταφορές, τα delivery, την
εξορυκτική δραστηριότητα ακόμα και το μονοπώλιο στη διακίνηση του έντυπου
τύπου. Διότι δεν εξηγείται διαφορετικά το να διαθέτεις μέρος από τους
πεπερασμένους πόρους για να επιδοτήσεις δραστηριότητες με σχεδόν μηδενική
προστιθέμενη αξία. Τέτοιες πρακτικές με φωτογραφικές διατάξεις για να ευνοηθούν
οι φίλοι μας τις έχουμε ζήσει και στο παρελθόν, και γνωρίζουμε πλέον ότι οδήγησαν
στην κρίση και τη χρεοκοπία . Γνωρίζουμε δηλαδή ότι είναι άκρως αντί-
αναπτυξιακές.
(β) Το νομικό πλαίσιο που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και της
πολιτιστικής κληρονομιάς αφυδατώνεται. Δεν είναι δυνατόν να δίδεται η αρμοδιότητα,
η εξουσία στον Υπουργό Ανάπτυξης να εκδίδει μόνος του αποφάσεις για
περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, όταν υπάρχει ένα ολόκληρο θεσμικό πλαίσιο που
καθορίζει πολύ συγκεκριμένα από ποιους και υπό ποιους όρους δίνονται τέτοιες
αδειοδοτήσεις.
(γ) Όλες οι Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα χαρακτηρίζονται ως στρατηγικού
χαρακτήρα επενδύσεις, πράγμα που ουσιαστικά ακυρώνει την ίδια την έννοια της
στρατηγικής επένδυσης. Δεν είναι όλες οι ΣΔΙΤ στρατηγικές επενδύσεις για να έχουν
το αντίστοιχο ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο, όπως π.χ. αυξημένο συντελεστή δόμησης.
Έχουμε ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον, το οποίο μας χαρίζει συγκριτικά
πλεονεκτήματα. Αν αυτό το καταστρέψουμε στο όνομα δήθεν μιας ανάπτυξης που
δεν πρόκειται να έρθει μ’ αυτό τον τρόπο, θα κάνουμε ένα τεράστιο λάθος.