Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του συλλόγου νεφροπαθών ν. Πέλλας «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

θα ήθελε να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και το σύλλογο
εργολάβων ηλεκτρολόγων για την απώλεια του μέλους του ΚΑΡΤΑ ΠΈΤΡΟΥ και να
ευχαριστήσει για τη δωρεά 100 ευρώ αντί στεφάνου στο σύλλογό μας.
Ο ΠΡΟΈΔΡΟΣ Η ΓΈΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
ΜΙΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΈΙΟΣ ΝΗΣΙΑΝΤΣΗ ΈΛΈΝΗ